Andra produkter

Logga in och logga ut från Norton Password Manager

Norton Password Manager uppmanar dig att logga in till valvet i början av varje Windows-användarsession. Du kan aktivera Norton Password Manager för att automatiskt logga ut från valvet efter den angivna inaktiva tiden. Du måste mata in ditt lösenord till valvet igen för att kunna fortsätta använda Norton Password Manager.

Logga alltid ut från valvet för att hålla dina Password Manager-data säkra när du inte använder enheten. Om du vill aktivera automatisk utloggning från valvet går du till huvudfönstret och klickar på Inställningar > Säkerhet > och väljer Stäng valv efter tid minuters inaktivitet. Om du vill aktivera automatisk utloggning i Android och iOS trycker du på App-knappen > Inställningar > Valv > Automatisk låsning > och väljer automatiskt låsintervall.

Om du vill logga ut från Norton Password Manager helt och hållet går du till huvudfönstret i Norton Password Manager och klickar på din e-postadress och sedan på Logga ut från Norton-kontot.

Om du vill logga ut från valvet i Android eller iOS trycker du på App-knappen och sedan på Stäng valvet. Om du vill logga ut helt från Norton Password Manager, trycker du på Logga ut i appens huvudfönster. Det går också att logga ut från Password Manager genom att trycka på App-knappen > Inställningar > Konto > Logga ut.

För att visa eller redigera konfidentiell information måste du vara inloggad i Norton Password Manager.

Så här loggar du in i molnvalvet från Norton-verktygsfältet.

  1. Starta webbläsaren.

  2. Gå till Norton-verktygsfältet och klicka på alternativet VALVET ÄR STÄNGT.

  3. Om du uppmanas i fönstret Logga in eller skapa konto, använder du ditt Norton-kontos e-postadress och lösenord för att logga in på Norton Password Manager.

  4. I fönstret Valvet är stängt anger du lösenordet till ditt molnvalv.

  5. Klicka på Öppna.

Så här loggar du ut från molnvalvet via Norton-verktygsfältet.

  1. Starta webbläsaren

  2. I Norton-verktygsfältet klickar du på VALVET ÄR ÖPPET och flyttar sedan skjutreglaget nederst i fönstret åt höger.

    Du kan även stänga valvet med hjälp av skjutreglaget som finns i huvudfönstret till Norton Password Manager.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v73785935_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 02/08/2018