Logga in i och ut ur Identity Safe

Norton Identity Safe uppmanar dig att logga in till valvet i början av varje Windows-användarsession. Du kan aktivera Norton Identity Safe för att automatiskt logga ut från valvet efter den angivna inaktiva tiden. Du måste mata in ditt lösenord till valvet för att kunna fortsätta använda Norton Identity Safe.

Logga alltid ut från valvet för att hålla dina Identity Safe-data säkra när du inte använder enheten. Om du vill aktivera automatisk utloggning från valvet går du till huvudfönstret och klickar på Inställningar > Säkerhet > och väljer Stäng valv efter tid minuters inaktivitet. Om du vill aktivera automatisk utloggning i Android och iOS trycker du på App-knappen > Inställningar > Valv > Automatisk låsning > och väljer automatiskt låsintervall.

Om du vill logga ut från Norton Identity Safe helt och hållet går du till huvudfönstret i Norton Identity Safe och klickar på din e-postadress och sedan på Logga ut från Norton-kontot.

Om du vill logga ut från valvet i Android eller iOS trycker du på App-knappen och sedan på Stäng valvet. Om du vill logga ut helt från Norton Identity Safe, trycker du på Logga ut i appens huvudfönster. Det går också att logga ut från Identity Safe genom att trycka på App-knappen > Inställningar > Konto > Logga ut.

För att visa eller redigera konfidentiell information måste du vara inloggad i Identity Safe.

Så här loggar du in i molnvalvet från Norton-verktygsfältet:

  1. Starta webbläsaren.

  2. Gå till Norton-verktygsfältet och klicka på alternativet VALVET ÄR STÄNGT.

  3. Om du ombes till det i fönstret Logga in eller skapa konto, använder du ditt Norton-kontos e-postadress och lösenord för att logga in till Identity Safe.

  4. I fönstret Valvet är stängt anger du lösenordet till ditt molnvalv.

  5. Klicka på Öppna.

Så här loggar du ut från molnvalvet via Norton-verktygsfältet:

  1. Starta webbläsaren

  2. I Norton-verktygsfältet klickar du på VALVET ÄR ÖPPET och flyttar sedan skjutreglaget nederst i fönstret åt höger.

    Du kan även stänga valvet med hjälp av skjutreglaget som finns i huvudfönstret till Norton Identity Safe.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73785935_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 28/09/2015