Andra produkter

Kunde inte konfigurera Norton-säkerhetskopiering på grund av otillräckligt lagringsutrymme

Norton tillhandahåller 25 GB molnbaserad lagring för varje Norton-produktnyckel. Du måste aktivera produkten för att kunna använda funktionen Cloud Backup. Första gången du konfigurerar Cloud Backup måste du logga in på ditt konto. Om ditt försök att aktivera molnbaserad lagring inte lyckas så öppnas fönstret Konfigureringen misslyckades.

Innan du aktiverar molnbaserad lagring:

  • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.

  • Kontrollera om produkten redan är registrerad på ett annat Norton-konto. I så fall klickar du på Försök igen och loggar in med det Norton-konto som produkten är registrerad på.

  • Kontrollera mängden tillgängligt molnbaserat lagringsutrymme. Du kan köpa ytterligare lagringsutrymme vid behov.

Du kan dela det molnbaserade lagringsutrymmet som är allokerat till dig mellan dina datorer med hjälp av Norton-kontot. Om du till exempel har två datorer där Norton-produkten är installerad kan du registrera dem på samma konto. Du kan då dela lagringsutrymmet mellan datorerna. Anta att du använder 10 GB molnbaserat lagringsutrymme till den första datorn. När du aktiverar molnbaserad lagring för den andra datorn med samma konto, kan den datorn använda det återstående lagringsutrymmet på 15 GB.

Det molnbaserade lagringsutrymmet varierar utifrån olika prenumerationsplaner.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v73596013
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021