Andra produkter

Åtgärda allt

De flesta problem löses automatiskt, t ex virus-, spionprograms- och brandväggsinställningar. Men en del problem kräver manuella åtgärder.

I fönstret Åtgärda allt visas följande information:

  • Problem som måste åtgärdas manuellt.

  • Skyddsfunktionerna som har avaktiverats, måste aktiveras för fullständigt skydd.

I kolumnen Beskrivning visas problem som identifierats i Norton 360 Online med en beskrivning för varje problem. I kolumnen Åtgärd visas den vanligaste åtgärden för ett visst problem. Klicka på länken som visas intill ett problem om du vill lösa problemet. Du kan också använda Åtgärda alla för att åtgärda alla problem som visas i fönstret Åtgärda alla.

För att fixa vissa problem måste du gå till ett annat fönster eller program.

Följande åtgärder kräver åtgärder från din sida:

  • För vissa åtgärder (exempel när du uppdaterar Norton 360 Online) måste du starta om datorn.

    Omstart för att tillämpa ändringar kräver att du godkänner omstarten.

  • I Säkerhetskopiering uppmanas du att ställa in en säkerhetskopiering om du inte har ställts in en tidigare.

    Om du har problem med en befintlig säkerhetskopiering kan du behöva ändra säkerhetskopieringsplatsen eller inställningarna.

Om att hålla datorn säker

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om åtgärder när Norton 360 Online inte kan reparera en fil

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7344193_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/07/2011