Andra produkter

Sekretesspolicy

Emellanåt samlar programmet in viss information från den dator där det är installerat, vilket kan innefatta:

  • Information om programmets installation. Informationen talar om för Symantec om programmet installerades korrekt. Symantec samlar in denna information för att utvärdera och förbättra andelen lyckade produktinstallationer. Informationen sammankopplas inte med någon information som kan härröras till en person.

  • Information om möjliga säkerhetsrisker och URL:er till webbplatser som programmet bedömt kan vara vilseledande. Symantec samlar in denna information i syfte att utvärdera och förbättra Symantec-produkternas förmåga att upptäcka skadligt beteende, potentiellt vilseledande webbsidor och annat som hotar Internetsäkerheten. Informationen sammankopplas inte med någon information som kan härröras till en person.

  • Portabla kommandofiler som identifieras som skadeprogram. Dessa filer skickas till Symantec med programmets automatiska sändningsfunktion. De insamlade filerna kan innehålla personligt identifierbar information som malwareförsöker ta utan din tillåtelse. Symantec samlar in den här typen av filer Symantec i syfte att förbättra Symantec-produkternas förmåga att upptäcka skadligt beteende. Symantec sammankopplar inte filerna inte med någon information som kan härröras till en person. Automatiska sändningsfunktioner kan avaktiveras efter installation genom att följa instruktionerna i dokumentationen för de produkter det gäller.

  • Namnet som tilldelats datorn under den ursprungliga installationen på vilken programmet används av Symantec som ett kontonamn för en dator. Med kontot kan du kan välja att ta emot extra tjänster och/eller använda vissa funktioner i programmet. Du kan när du vill byta kontonamnet när programmet installerats (rekommenderas).

  • Övrig information som används i syfte att analysera och förbättra funktionerna i Symantecs produkter. Informationen sammankopplas inte med någon information som kan härröras till en person.

Symantec kan vidareförmedla den insamlade informationen om företaget uppmanas att göra det av myndigheterna, enligt lag, eller efter stämning eller andra juridiska processer. För att främja medvetenhet, upptäckt och förebyggande åtgärder mot säkerhetsrisker på Internet, kan Symantec dela med sig av information till forskningsorganisationer och andra leverantörer av säkerhetsprogram. Symantec kan också använda sig av statistik från informationen för att spåra och publicera rapporter om trender inom säkerhetsrisker. Genom att använda Programvaran godkänner och tillåter Du att Symantec får samla, överföra, lagra, sprida och analysera informationen i dessa syften.

Symantec samlar in denna information i syfte att utvärdera och förbättra Symantec-produkternas förmåga att upptäcka skadligt beteende, potentiellt vilseledande webbsidor och annat som hotar Internetsäkerheten.

Relaterade lösningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v73242035_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 29/06/2018