Andra produkter

Om huvudfönstret i Norton 360 Online

Huvudfönstret i Norton 360 Online fungerar som gränssnitt för säkerhetshanteringen. Du kan komma åt datorns huvudfunktioner och övervaka datorns prestanda från huvudfönstret.

När du använder datorn övervakar Norton 360 Online hur väl datorn och aktiviteterna skyddas mot hot, risker och skada. Norton 360 Online visar datorns skyddsstatus i huvudfönstret.

Beroende på vilken säkerhetsstatus datorn har står det något av följande vid Systemstatus i översta vänstra hörnet i huvudfönstret i Norton 360 Online: Säker, Varning eller Hotad. Om systemets status markeras med Varning eller Hotad i nedre delen av huvudfönstret ska du klicka på Åtgärda för att lösa alla säkerhetshot på datorn.

Alternativen som är tillgängliga i huvudfönstret sammanfattar de väsentligaste säkerhets- och produktivitetsproblemen som användare ställs inför. Se nedan:

Datorsäkerhet

Här ingår alla virus, spionprogram, brandväggen och andra säkerhetsfunktioner.

Identitet

Här ingår skydd mot nätfiske och vilseledande webbplatser.

Säkerhetskopiering

Här ingår automatiska och anpassade säkerhetskopierings- och återställningsfunktioner.

Datoroptimering

Innehåller funktioner som optimerar datorns prestanda, till exempel borttagning av oönskade filer och registerrensning.

Beroende på vilken säkerhetsstatus de olika delarna i datorn har visas följande som status i de olika skyddskategorierna: Skyddat, Varning eller Hotad.

Om systemets status eller skyddskategoriernas status markeras med Hotad eller Varning i nedre delen av huvudfönstret ska du klicka på Åtgärda för att lösa alla säkerhetshot på datorn.

Högst upp i huvudfönstret finns även länkar till de funktioner som används ofta. Se nedan:

Uppgifter

Öppnar fönstret Uppgifter varifrån du kan genomföra allmänna uppgifter, säkerhetskopiering och datoroptimeringsuppgifter.

Inställningar

Öppnar fönstret Inställningar där du kan göra inställningar för brandväggen, skräppostskyddet och säkerhetskopieringen.

Prestanda

Öppnar fönstret Prestanda i Norton 360 Online.

Fönstret Prestanda registrerar alla installationer, nedladdningar, optimeringar, upptäckter, varningar och snabbsökningar som har förekommit på din dator sedan du installerade Norton 360 Online. Här visas även ett utförligt diagram över Norton-produktens processor- och minnesanvändning.

Support

Här finns information om supportalternativ och om vilken produktversion du har.

Via listrutan Support kan du även öppna onlinehjälpen. I Hjälp finns länkar till information som hjälper dig med de specifika uppgifter som du vill utföra. Du kan också få hjälp med att konfigurera produkternas olika funktioner.

I den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online finns den senaste informationen om virus och hot. När säkerhetsstatusen är Utsatt för risk eller Varning visas alternativet Åtgärda automatiskt, med vilket du kan lösa alla problem på en gång.

Den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online hjälper dig med följande:

Aktivitetskartan

Öppnar världskartan över oroshärdar med mycket Internetbrottslighet och de senaste hoten.

På aktivitetskartan ser du de städer där mest Internetbrottslighet pågår. De här städerna är utmarkerade som gula prickar på kartan. Du kan klicka på en världsdel på kartan och se de städer där det finns flest hot. Informationen på aktivitetskartan uppdateras regelbundet från en av Symantec servrar. Datorn måste vara ansluten till Internet för att aktivitetskartan ska uppdateras.

Du kan se datum och tid för när aktivitetskartan uppdaterades senast. Klickar du på Kartinformation får du en kort sammanfattning av aktivitetskartan.

När du klickar på Kartinformation visas i aktivitetskartan en lista med de senaste virusen och hoten som produkten skyddar datorn från. Om du klickar på info -länken bredvid en post i listan öppnas ett fönster med mer information. Du kan även klicka på Visa information i det överliggande fönstret. Då kommer du till en Symantec-webbsida med mer information om hotet.

Online Family

Här kan du följa dina barns aktiviteter på nätet.

Norton Online Family finns inte i alla versioner av Norton 360 Online. Finns det inte i din version kan du inte se alternativen för Norton Online Family.

När du klickar på Online Family -ikonen i huvudfönstret visas inloggningsalternativen för Norton Online Family. Norton Online Family ger dig avancerade möjligheter att hålla koll på dina barns Internetaktiviteter.

Om du vill öppna ett konto i Norton Online Family klickar du på länken i den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online.

När du har skapat ett konto kan du logga in på det från den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online och följa barnens Internetaktiviteter. I den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online kan du bland annat se de senaste söksträngarna som barnen har använt och de senaste varningarna de fått. När du är inloggad kan du klicka på Mer information längst ned i huvudfönstret i Norton 360 Online och få tillgång till ytterligare information på Norton Online Familys webbplats.

Safe Web

Här kan du kontrollera om en webbplats är säker.

Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton 360 Online. Finns det inte i din version kan du inte se det här alternativet.

När du klickar på Safe Web -ikonen i huvudfönstret visas inloggningsalternativen för Norton Online Family på den nedre delen av sidan.

Med alternativet Kontrollera webbplats i den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online kan du analysera säkerhetsnivån på webbplatser du vill besöka. Fyll i en webbadress i textrutan och klicka på Kontrollera webbplats så visas Symantecs bedömning av webbplatsen.

Med alternativet Visa senaste Safe Web-aktivitet i den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online kan du se den senaste statistiken om skadliga webbplatser och webbadresser från Norton Safe Web. Du kan även se en lista med nya skadliga webbadresser.

Aktiveringsstatusen visas längst ned fram till dess att du har aktiverat tjänsten. Aktivera Norton-tjänsten med alternativet Aktivera nu.

Om Norton 360 Online-status

Följa upp säkerhetsstatusindikatorer

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7270714_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011