Andra produkter

Ny mapp

Du kan skapa mappar och i dessa mappar gruppera alla sparade inloggningsuppgifter till webbplatser. I namnrutan Ange ny mapp kan du skriva in vad du vill att mappen ska heta.

Du kan även skapa en ny mapp med hjälp av alternativet Spara som visas högst upp på webbsidan. När du klickar på Spara visas dialogrutan Spara inloggningsuppgifterna för webbsidan. Om du vill skapa en mapp skriver du mappnamnet i listrutan Mapp som visas. Den mapp du skapas visas i fönstret Redigera inloggningar.

Du kan också ändra namn på en mapp senare om du vill. När du klickar på ett mappnamn under panelen Inloggningar visas rutan Mappnamn till höger om fönstret Redigera inloggningar. Du kan använda det här alternativet för att skriva ett nytt namn på mappen. Klicka på Verkställ för att spara det nya namnet du har skrivit.

Ett mappnamn får inte innehålla något av följande tecken: \ / : & * ? " < > [ ].

Du kan visa de mappar du har skapat i menyn Identity Safe i Norton-verktygsfältet.

Redigera eller ta bort inloggningar

Spara inloggningar

Om inloggningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v71682531_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 08/08/2013