Andra produkter

Om säkerhetsinställningar

Via alternativen för Säkerhet i Norton Password Manager kan du konfigurera säkerhetsnivån för valvet. Du kan även ändra ditt valvlösenord.

Valvet innehåller känslig information som kan missbrukas av identitetstjuvar om den inte hanteras på rätt sätt. Via alternativen för Säkerhet kan du lägga till en extra säkerhetsnivå för valvet. Du kan konfigurera på vilket sätt du vill få åtkomst till valvet.

Du kan använda säkerhetsalternativen för att göra följande:

 • Ställ in valvåtkomst

 • Ändra ditt valvlösenord

Om du vill komma åt Säkerhets -inställningarna i Windows i Norton Password Manager-huvudfönster, klicka på ikonen inställningar,som symboliseras av ett kugghjul, och klicka på fliken Säkerhet.

Följande alternativ finns:

Valvåtkomst

Du kan konfigurera följande säkerhetsinställningar för att öppna valvet. Följande alternativ finns:

 • Begär lösenord i början av varje inloggningssession : Frågar efter ditt lösenord första gången du ansluter till Norton Password Manager.

  Symantec rekommenderar att du använder detta alternativ för att hålla dina identitetsdata säkrare.

 • Begär lösenord innan inloggningsuppgifter eller ett formulär fylls i : Begär lösenord innan ett formulär eller inloggningsuppgifter fylls i automatiskt.

 • Stäng valvet efter tid minuters inaktivitet : Loggar automatiskt ut dig från Password Manager när du inte använder Password Manager under den tidsperiod du anger. Du kan ställa in tidsgränsen för inaktivitet till 15, 30 eller 45 minuter.

  Det här alternativet är användbart när du ofta befinner dig i ett området där risken för kriminalitet är hög.

 • Stäng valvet vid viloläge : Loggar ut dig automatiskt från Password Manager när systemet är inaktivt.

Valvlösenord

Du kan konfigurera valvlösenordet. Följande alternativ finns:

 • Ändra valvlösenord : Låter dig ändra ditt lösenord till Password Manager-valvet och ange en ny lösenordsledtråd.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v71133088_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 02/08/2018