Andra produkter

Ändra ditt Identity Safe-lösenord

Du bör ändra ditt Identity Safe-lösenord regelbundet för att förhindra obehörig åtkomst till din personliga information i Identity Safe. Om du vill ändra ditt lösenord klickar du på Lösenord och säkerhet i fönstret Inställningar.

Om du ändrar Identity Safe-lösenordet för ditt onlinevalv så måste det nya lösenordet uppfylla följande krav:

 • Minst åtta tecken

 • Minst en stor bokstav

 • Minst två siffror (0-9)

 • Minst en symbol (t.ex. * > & $ %)

 • Lösenordet får inte vara identiskt med ditt användarnamn eller lösenord för Norton Account.

Du kan ange en ledtråd för lösenordet om du inte tillhandahöll det när du konfigurerat Identity Safe.

Ändra Identity Safe-lösenordet

 1. Öppna webbläsaren och välj menyn Öppet valv/Stängt valv i Norton Toolbar.

  Menyn Stängt valv visas om du har loggat ut från ditt online-valv: du måste mata in ditt lösenord igen till ditt online-valv för att komma åt dina data i valvet.

 2. Under menyn Öppen valv, välj Inställningar, och klicka sedan på Läsenord & Säkerhet.

 3. I fönstret Lösenord & säkerhet, under Identitetssäkert lösenord, klicka på Ändra lösenord.

 4. I fönstret Ändra Identity Safe-lösenord skriver du in aktuellt lösenord och det nya lösenordet och bekräftar det nya lösenordet.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

Om Lösenord och säkerhet

Om Norton Identity Safe

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v71133086_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/07/2012