Andra produkter

Spara inloggningar

Med Norton Password Manager kan du spara inloggningarna både manuellt och automatiskt. Med hjälp av inloggningarna är det enkelt och säkert att fylla i inloggningsfälten på webbplatserna som du besöker. Använd alternativet Autofyll och låt Password Manager fylla i inloggningsuppgifterna nästa gång du besöker webbplatsen. Om du har sparat flera inloggningar för samma webbplats låter Password Manager dig välja en specifik inloggning för webbplatsen. I det här fallet är det inloggningen som sparades senast som används vid autofyllning. Om du vill logga in med en annan inloggning, välj önskad inloggning från informationsfältet.

Du måste vara inloggad i Password Manager för att kunna spara de inloggningar som du använder på en webbplats. Om lösenordsfältet eller användarnamnet är tomt frågar inte Password Manager om du vill spara inloggningen.

Inloggningarna sparas automatiskt som standard. Ändra den här inställningen enligt följande:

 • I Windows från Norton Password Manager-huvudfönstret, klicka på Inställningar > Webbsöknings -fliken > konfigurera alternativet Spara mina inloggningsuppgifter när jag loggar in på en webbplats. Du kan välja Alltid, Nej eller Fråga. Alltid är valt som standard.

 • För Android, från Norton Password Manager-appen, tryck på App-knappen > Inställningar > Valv > Inloggningar & lösenord > avmarkera eller markera Spara mina inloggningsuppgifter när jag loggar in på en webbplats.

 • För iOS, från Norton Password Manager-appen, tryck på App-knappen > Inställningar > Valv > flytta knappen Spara inloggningar automatiskt till På- eller Av-läget.

Du kan få åtkomst till alla inloggningsfunktioner som du har sparat i Norton Password Manager för en webbplats även efter det att produkten har slutat gälla.

Att spara en inloggning

 1. Gå till webbplatsen för vilken du vill spara din inloggning.

 2. Ange inloggningsuppgifterna och klicka sedan på alternativet eller länken som loggar in dig.

  Norton Password Manager sparar automatiskt dina inloggningsuppgifter när du anger dem första gången.

Så här sparar du ytterligare inloggningar till en webbplats

 1. Gå till den webbplats som du vill spara ytterligare en inloggning för.

  Dina inloggningsuppgifter visas automatiskt på webbplatsen.

 2. Ta bort de inloggningsuppgifter som visas på webbplatsen.

 3. Skriv in de nya inloggningsuppgifterna och klicka sedan på knappen eller länken för att logga in.

 4. Från meddelandet Vill du ersätta din sparade inloggning för den här sidan?, klicka på Spara nu.

  Det här meddelandet visas endast för den första ytterligare inloggningen som du sparar för samma webbplats.

 5. I meddelandet Namnge den här inloggningen, klicka på Spara. Norton Password Manager ger den här inloggningen ett namn som standard. Om du vill ändra på namnet, radera texten och skriv in ett nytt namn.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v71133073_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 21/08/2018