Andra produkter

Redigera inloggningar

Redigera inloggningar ger dig möjlighet att granska all inloggningsinformation som du vill att Identity Safe ska hantera. Inloggningsinformationen innefattar exempelvis inloggningsuppgifter för e-post och bankinformation.

Följande alternativ är tillgängliga i fönstret Redigera inloggningar:

Inloggningar

Här kan du se alla inloggningar som du vill ska hanteras av Identity Safe.

Du kan organisera dina inloggningar i olika mappar. Om du inte väljer att skapa kategorier över inloggningarna i en mapp, visas namnet på webbplatsens inloggningssida. Som standard visar Inloggningar listan med mappar i bokstavsordning. Klicka på mappikonen om du vill se en lista över alla inloggningar som finns i mappen. När du klickar på namnet på en webbplats i en mapp så visas inloggningsuppgifterna och lösenorden i fältet Detaljer.

Du kan också hantera dina inloggningar i huvudsidan för Norton Identity Safe

Under Inloggningar kan du även göra följande:

  • Organisera om inloggningarna.

    Du kan flytta en inloggning från en mapp till en annan genom att redigera inloggningarna.

  • Redigera din inloggning.

    Du kan redigera de sparade inloggningsuppgifterna som Namn, Mapp eller Lösenord.

Detaljer

Du kan se dina inloggningsuppgifter och lösenord under Detaljer. Du kan också se hur starkt ditt lösenord är.

Följande alternativ är tillgängliga i fönstret Redigera inloggningar :

Sök

Här kan du söka efter inloggningarna i Identity Safe-profilen.

Redigera inloggningar ger dig smarta funktioner som sök-medan-du-skriver. Resultat filtreras utifrån de tecken som du skriver.

Skapa ny mapp

Här kan du skapa en mapp där du kan gruppera inloggningar av liknande typ.

När du uppger dina inloggningsuppgifter på en webbsida blir du uppmanad av Identity Safe att spara uppgifterna för webbsidan. Du kan välja att spara inloggningsuppgifterna i någon av de mappar som du skapade i fönstret Redigera inloggningar. Välj en mapp i listrutan Mapp.

När du lägger till en inloggning visas den mapp där du sparade den senaste inloggningen i listrutan Mapp.

Skapa ny inloggning

Här kan du lägga till en inloggning manuellt.

Du kan lägga till en inloggning för en webbsida manuellt.

Om du lägger till en ny webbadress så ska den inledas med http:// eller https://.

Om du har sparat dina inloggningsuppgifter för en webbplats så finns det alternativ i Identity Safe-profilen som låter dig välja om uppgifterna ska fyllas i automatiskt eller manuellt när du besöker webbsidan.

När du klickar på Skapa ny inloggning så visar Identity Safe https:// som standard.

När du har sparat den nya inloggningen kan du snabbt öppna webbsidan via alternativet Adress som finns under avsnittet Detaljer.

Ta bort

Om du vill ta bort en inloggning eller en mapp från Identity Safe-profilen.

När du klickar på Ta bort i fönstret Redigera inloggningar visas ett varningsmeddelande. Du får information om att inloggningsuppgifterna eller mappen kommer att tas bort permanent av Norton Identity Safe från Identity Safe-profilen.

Följande alternativ är tillgängliga under Detaljer :

Namn

Visar namnet på den webbsida för vilken du har sparat dina inloggningsuppgifter.

Du kan se vilket webbplatsnamn du angav i rutan Namn när du sparade inloggningen. När du väljer en inloggning i Inloggningar så visas information om inloggningen i Detaljer. Du kan även ändra namnet på inloggningen i avsnittet Information i fönstret Redigera inloggningar.

Adress

Visar URL-adressen på den webbsida för vilken du har sparat dina inloggningsuppgifter. Du kan även snabbt öppna webbsidan genom att klicka på webbadressen.

När du väljer en inloggning i avsnittet Inloggningar visas information om inloggningen i avsnittet Detaljer. Du kan verifiera dina detaljer och sedan direkt efter starta webbplatsens inloggningssida.

I Identity Safe kan du även ändra webbadressen som du har sparat inloggningsuppgifter för. Använd i så fall länken Ändra som finns bredvid alternativet Adress.

Se till att den nya webbadressen tillhör samma domän som den aktuella adressen. Du kan exempelvis ändra webbadressen http://www.symantec.com till http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Du kan dock inte ändra webbadressen till http://www.symantec.edu.

Användarnamn

Här står användarnamnet för den sparade inloggningen.

Du kan ändra ditt användarnamn via länken Ändra användarnamn som finns bredvid alternativet Användarnamn.

Skriv in ditt nya användarnamn i rutan Ange nytt användarnamn i fönstret Användarnamn. Det nya användarnamnet visas på skärmen om du besöker webbsidan som du har sparat inloggningsuppgifterna för igen.

Lösenord

Här kan du se lösenordet för den sparade inloggningen.

Klicka på länken Visa för att se lösenordet. När du klickar på denna länk uppmanar Norton Identity Safe dig att ange den aktuella filens Identity Safe-lösenord i fönstret Validera lösenordet för Identity Safe.

Fönstret Validera lösenord för Identity Safe visas endast om du har ändrat säkerhetsnivån på ditt Identity Safe-lösenord i fönstret Lösenord och säkerhet.

Via länken Dölj kan du dölja lösenordet igen. I läget dölj lösenord sparar Identity Safe enbart åtta tecken, oavsett längden på ditt lösenord. Redigera inloggningar ger dig även en grafisk överblick över styrkan på ditt lösenord. Om du klickar på länken Mer information får du lära dig mer om hur du skapar säkra lösenord.

Du har även möjlighet att ändra ditt lösenord för Identity Safe-profilen. Du måste först visa lösenordet via länken Visa. Därefter kan du ändra lösenordet i rutan Lösenord.

Ändrad den

Visar det datum och klockslag du ändrade något i fönstret Redigera inloggningar.

Datumet och klockslaget uppdateras även varje gång du ändrar inställningarna via menyn Identity Safe i Nortons verktygsfält.

Datum visas i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ och klockslag i formatet TT:MM:SS. Om du gjorde ändringar klockan tre på eftermiddagen den åttonde juni 2011 visas detta som 06/08/2011 15:00:00.

Kräv Identity Safe-lösenord före ifyllande

Du måste ange ditt Identity Safe-lösenord för att uppgifter ska fyllas i automatiskt.

Du bör använda detta alternativ för att göra din inloggningsreferens säkrare. Du kan exempelvis använda detta alternativ för dina bankärenden på Internet.

Fyll i automatiskt när jag besöker sidan

Din inloggningsinformation fylls i automatiskt på de webbplatser du besöker.

Symantec rekommenderar att du använder detta alternativ för att fylla i dina inloggningsuppgifter på en webbsida.

Skicka automatiskt när jag väljer den här inloggningen

Du loggas automatiskt in på webbplatser där du har sparat inloggningsinformationen.

Det här alternativet är endast aktiverat när du markerar alternativet Fyll i automatiskt när jag besöker sidan.

Identity Safe varnar dig varje gång du ändrar något i fältet Detaljer och därefter går till Inloggningar utan att spara. Du blir ombedd att spara innan du startar någon annan aktivitet under Inloggningar.

I Valv öppen -menyn i Norton-verktygsfältet kan du visa sparade inloggningsuppgifter och fylla i dem automatiskt.

Du kan även visa, kopiera eller redigera inloggningarna eller korten i ditt molnvalv med alternativet Inloggningsassistenten i Nortons verktygsfält.

I fönstret Inloggningsassistenten finns följande alternativ:

Webbplatsinloggning

Här kan du visa inloggningsuppgifterna för den webbsida som för närvarande är inläst i webbläsaren.

Kort

Här kan du visa de kort som du har sparat i ditt molnvalv.

Alla inloggningar

Här kan du visa alla inloggningsuppgifter som du har sparat i ditt molnvalv.

Om du har sparat flera inloggningsuppgifter för samma webbplats kan du välja en inloggning från listrutan som visas i det övre vänstra hörnet i fönstret Inloggningsassistenten.

Norton Identity Safe upptäcker automatiskt inloggningsfält som inte fylls i automatiskt på webbsidor eller som som fyllts i felaktigt av Identity Safe och visar menyfältet Behöver du hjälp? i webbläsaren. Du kan använda de sparade inloggningsuppgifterna via menyfältet Behöver du hjälp?. Om du vill ange uppgifterna från Identity Safe manuellt kan du klicka på alternativet Kopiera för att kopiera och klistra in informationen.

Om du väljer alternativet Kräv Identity Safe-lösenord före ifyllande i fönstret Redigera inloggningar måste du validera valvets lösenord för att kunna hantera inloggningsuppgifterna i fönstret Inloggningsassistenten.

Redigera eller ta bort inloggningar

Spara inloggningar

Om säkerhetsinställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v70595252_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 08/08/2013