Andra produkter

Konfigurera inställningar för Norton Power Eraser

Med Norton Power Eraser kan du konfigurera en nätverksproxy, justera logginställningar, kontrollera flervalsstart och inkludera rootkitsökningen.

Konfigurera inställningar för Norton Power Eraser

 1. Starta Norton Power Eraser.

 2. Läs igenom licensavtalet och klicka sedan på Acceptera.

 3. Klicka på Inställningar i det övre högra hörnet.

 4. Alternativen visas för inställningar för nätverksproxy, logginställningar, kontroll av flervalsstart och rootkitsökning.

 5. Klicka på Konfigurera för att konfigurera nätverksproxyinställningar (om proxyinställningar används i ditt nätverk vid anslutning till internet).

 6. Gör något av följande:

  • Välj Identifiera inställningar automatiskt om du inte är säker på dina proxyinställningar.

   Välj Använd skript för automatisk konfiguration om du har ett skript för automatisk konfiguration och ange sedan skriptet i URL-textrutan.

  • Om du vet vilka proxyserverinställningar du har väljer du Använd en proxyserver för HTTP-anslutningarna och anger sedan serveradressen och portnumret.

  • Om proxyservern kräver autentisering väljer du Det krävs behörighet för att ansluta till min brandvägg eller proxyserver. Ange ditt användarnamn och lösenord.

 7. När inställningarna för nätverksproxy har uppdaterats klickar du på Tillämpa och sedan på OK.

 8. Om du har mer än ett operativsystem installerat på datorn kan du med hjälp av Norton Power Eraser även söka igenom systemfiler och registerfiler i andra operativsystem. Om du vill ta med andra operativsystem i sökningen markerar du Aktivera kontroll av flervalsstart.

  Om du inte har flera operativsystem installerade på datorn visas alternativet i grått.

 9. Gör något av följande om du vill konfigurera logginställningar:

  • Bläddra till och välj en ny plats om du vill ändra loggfilens plats.

  • Klicka på Ta bort logghistorik om du vill ta bort logghistoriken.

  • Om du vill återställa standardinställningarna klickar du på Använd standardinställningar.

  Om du tar bort logghistoriken kan du inte ångra några tidigare reparationssessioner med Norton Power Eraser.

 10. Sökning efter rootkit ingår som standard i Norton Power Eraser. Om du inte vill att sökning efter rootkit ska ingå avmarkerar du Inkludera rootkitsökning (kräver omstart av datorn).

  Rootkitsökningen utförs endast på det aktuella operativsystemet och kräver en omstart av systemet. Rootkitsökningen kan inte söka igenom andra inaktiva operativsystem även om du aktiverar alternativet för kontroll av flervalsstart.

 11. Klicka på Tillämpa och sedan på OK.

Du kan även göra följande med Norton Power Eraser:

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v70458654_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 16/07/2018