Andra produkter

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Standardinställningarna för Norton 360 Online ger datorn ett säkert, automatiskt och effektivt skydd. Om du emellertid vill ändra eller anpassa skyddsinställningarna, kan du öppna de flesta funktionerna i fönstret Inställningar.

Du kan konfigurera inställningarna för Norton 360 Online på följande sätt:

 • Använd reglaget På/Av för att aktivera eller avaktivera en funktion. När du avaktiverar en funktion ändras På/Av -reglagets färg till röd, vilket indikerar att datorn är sårbar för säkerhetshot. När du aktiverar en funktion ändras På/Av -reglagets färg till grön, vilket indikerar att datorn är skyddad mot säkerhetshot.

 • Du kan dra reglaget för skyddsfunktionen till den inställning du önskar. Med skjutreglaget i bestämmer du om du vill att Norton 360 Online ska lösa säkerhetshoten automatiskt eller ställa en fråga innan åtgärder utförs.

 • Du kan konfigurera en skyddsfunktion genom att antingen välja alternativen som finns för konfiguration eller genom att ange begärd information. De flesta alternativen är tillgängliga som kryssrutor som du kan markera eller avmarkera.

  Du kan också använda alternativet Standard för alla för att återställa konfigurationen till standardnivån.

 • Du kan välja önskat alternativ i listrutan.

 • Du kan markera eller avmarkera alternativet Snabbkontroller för att aktivera/avaktivera en funktion.

Alternativet Använd standard finns i de flesta Inställningar -fönster i Norton 360 Online. Du kan använda alternativet för att återställa konfigurationen till standardnivån.

Så här anpassar du Norton 360 Online-inställningarna

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. I fönstret Inställningar klickar du på den skyddsfunktion du vill anpassa.

 3. Ange de inställningar du önskar i fönstret som öppnas.

  Du måste kanske öppna en flik för att komma till inställningarna som visas där.

 4. Gör något av följande i fönstret Inställningar :

  • Klicka på Verkställ för att spara ändringarna.

  • Klicka på Stäng för att stänga fönstret utan att spara.

Om Norton 360 Online-inställningar

Aktivera eller inaktivera snabbkontrolltjänster

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958566_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011