Andra produkter

Välja filer som ska återställas

Du kanske inte alltid vill återställa alla säkerhetskopierade filer i en uppsättning. Du kan återställa filer som har skadats, tagits bort av misstag eller felaktigt ändrats. Norton 360 Online ger dig olika alternativ att återställa filerna.

Klicka på Bläddra bland filer och mappar för att visa en lista med alla säkerhetskopierade filer. Markera de filer du vill återställa. På vänsterpanelen i fönstret Återställ filer kan du välja vilka filkategorier du vill se.

Följande alternativ finns under Kategori i vänsterpanelen i fönstret:

Alla filtyper

Här kan du se alla säkerhetskopierade filer i en säkerhetskopiering.

Filkategorier

Alla filkategorier som du tidigare har säkerhetskopierat visas i vänsterpanelen. När du klickar på en filkategori så visas alla säkerhetskopierade filer som tillhör den kategorin i högerpanelen.

Mappar

Här kan du se alla säkerhetskopierade mappar som innehåller filer i en säkerhetskopiering.

Valda filer

Här kan du se alla filer och mappar som du valt ut för återställning.

Du kan även söka efter en specifik fil genom att klicka på Sök. I högerpanelen kan du avmarkera de filer du inte vill ska återställas.

Du kan välja någon av följande metoder (och du kan använda flera metoder åt gången) för att markera vilka filer du vill återställa:

Återställ alla filer och kategorier

Du kan återställa alla säkerhetskopierade filer utan att undanta några filer i en säkerhetskopiering.

Återställ filer genom sökning

Du kan söka enligt filnamn eller med delar av ett filnamn i listan med säkerhetskopierade filer och återställa dem. Du kan använda jokertecken, som asterisker (*) eller frågetecken (?) när du söker efter fil- och mappnamn. Vill du t.ex.söka efter alla Microsoft word-dokument skriver du *.doc.

Återställ enskilda filer inom en filkategori.

Du kan se en lista över filer som inkluderas i varje filkategori och välja vilka av dessa filer som ska återställas.

Du kan välja de filer och filkategorier som du vill återställa i fönstret Återställ filer.

Så här återställer du alla säkerhetskopierade filer

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Återställ filer.

 2. I fönstret Återställ filer bredvid Filer markerar du Återställ alla filer och kategorier.

  Alla säkerhetskopierade filer och mappar markeras för återställning.

Så här söker du efter filer som du vill återställa

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Återställ filer.

 2. Under Filer i textrutan Sök anger du hela filnamnet eller filtillägget, eller en del av det.

 3. Klicka på Sök.

  I fönstret som öppnas visas de filnamn som innehåller den text du skrev in.

 4. Markera filerna du vill återställa och klicka på OK.

 5. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler filer till listan över filer som Norton 360 Online ska återställa.

Så här återställer du en enskild fil i en filkategori

 1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Återställ filer.

 2. I fönstret Återställ filer under Filer klickar du på Bläddra bland filer och mappar.

 3. Klicka på den kategori av filer som du vill återställa under Filtrera resultat efter i vänsterpanelen.

 4. Gör något av följande i högerpanelen:

  • Markera de filer du vill återställa.

  • Markera kryssrutan bredvid Säkerhetskopieringspost i rubriken om du vill återställa alla filer i vald kategori eller mapp.

 5. Upprepa steg 3 till 4 om du vill lägga till fler filer i listan över filer som Norton 360 Online ska återställa.

  Vill du se de filer du valt ut för återställning klickar du på Valda filer i vänsterpanelen under Filtrera resultat efter.

 6. Klicka på OK.

Återställa filer

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Välj en återställningsdestination

Välja varifrån filer ska återställas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958548_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011