Andra produkter

Återställa filer

Poängen med säkerhetskopiering är just att man ska kunna återställa filer om något skulle hända med dem. Med Norton 360 Online är det enkelt att återställa filer.

Som standard visas i Norton 360 Online var de filer du säkerhetskopierade senast finns, samt filernas ursprungliga plats.

När du återställer filer har du möjlighet att ändra följande inställningar:

Återställ från

Välj vilken uppsättning som filerna ska återställas från.

Om filerna kopierats till en extern lagringsenhet måste du ansluta enheten till datorn för att filerna ska kunna återställas. I Norton 360 Online ser du alla säkerhetskopior du gjort och som datorn kan upptäcka för tillfället.

Filer

Du kan återställa säkerhetskopierade filer i den säkerhetskopia du valde. Klicka på Sök om du vill söka efter filer utifrån filnamn och markera den fil du vill återställa. Du kan också välja alla filkategorier genom att markera alternativet Återställ alla filer och kategorier bredvid rubriken Filer. Om du vill söka efter säkerhetskopierade filer utifrån filkategori och mapp klickar du på Bläddra bland filer och mappar.

Du kan filtrera de säkerhetskopierade filerna i en säkerhetskopiering med hjälp av kategorierna för säkerhetskopierade filer.

Återställ till

Du kan antingen återställa filerna till deras ursprungsplatser eller välja en ny plats. Det totala antalet filer och den totala storleken för alla filer som du har valt för återställning visas i Norton 360 Online.

Om filer med samma namn fortfarande finns på ursprungsplatsen kommer de filer som du återställer att ersätta dessa filer.

Om du har säkerhetskopierat filer direkt till cd eller dvd, försök inte att återställa filerna genom att direkt kopiera dessa till datorn från skivorna med säkerhetskopian. När Norton 360 Online säkerhetskopierar filer till cd eller dvd kan det hända att filer måste delas mellan två olika skivor. Därför kan direkt kopiering av en fil tillbaka från en skiva få till följd att endast en del av filen kopieras. En sådan fil beter sig som skadad när du försöker använda den. Låt istället Norton 360 Online återställa filerna åt dig.

Återställning av filer

  1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Återställ filer.

  2. Gör något av följande i fönstret Återställ filer :

    • Ange var filerna ska återställas från via Återställ från.

    • Bekräfta vad som ska återställas under Filer.

    • Ange var filerna ska återställas under Återställ till.

  3. Klicka på Återställ filer.

  4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningen av filerna.

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Välj en återställningsdestination

Välja filer som ska återställas

Välja varifrån filer ska återställas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958542_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011