Andra produkter

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

I följande tabell visas några tips som kan hjälpa dig att undvika problem med säkerhetskopieringen.

Alla säkerhetskopieringar

Följande tips gäller all säkerhetskopiering:

  • Gör säkerhetskopieringar regelbundet. Ju oftare du säkerhetskopierar, desto mindre är risken att du förlorar viktig information. En automatisk schemaläggning av säkerhetskopieringen rekommenderas, eftersom den sköter om säkerhetskopieringen av de filer som nyligen har ändrats. En schemalagd, veckovis säkerhetskopiering kan vara ett bra andrahandsval.

  • Om du använder automatisk säkerhetskopiering, bör du låta datorn stå på när du inte använder den. Automatisk säkerhetskopiering sker när datorn inte används.

  • Kontrollera regelbundet resultatet av säkerhetskopieringarna för att försäkra dig om att alla filer som du vill säkerhetskopiera verkligen kopieras.

Säkerhetskopiering till cd eller dvd

Följande tips gäller all säkerhetskopiering till cd eller dvd:

  • Ha extra skivor tillgängliga när du säkerhetskopierar. Detta hjälper dig att undvika tillfälliga diskfel eller situationer där mängden säkerhetskopierade data är större än vad du räknat med.

  • Märk skivorna med fullständig information så att du hittar rätt skiva om du skulle behöva återställa filer från en säkerhetskopiering.

  • Du bör inte kopiera filer direkt från skivorna med säkerhetskopior till datorn. Det kan hända att du av misstag bara kopierar vissa filer. Det är bättre att använda någon av återställningsfunktionerna som finns i Norton 360 Online.

Säkerhetskopiering till externa enheter, inklusive flash-enheter

Följande tips gäller all säkerhetskopiering till externa enheter:

  • Vissa enheter som använder äldre Windows-filsystem, såsom FAT-16 eller FAT-32, kan inte lagra filer större än 4 GB. Ska du säkerhetskopiera stora filer bör du se till att enheten för säkerhetskopiering är formaterad med ett filsystem som stöder stora filer, exempelvis NTFS.

  • Om du använder automatisk eller schemalagd säkerhetskopiering ser du till att den externa enheten är ansluten och påslagen vid tiden för kopieringen.

  • Det är bäst att inte använda enheten för säkerhetskopiering till annat än säkerhetskopiering. Det finns en risk att de säkerhetskopierade filerna förstörs.

Ytterligare hjälp med problem vid säkerhetskopiering

Lösa ett problem med Norton Autofix

Om säkerhetskopieringar

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958539_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011