Andra produkter

Om att göra optimeringen mer effektiv

Norton 360 Online optimerar automatiskt den permanenta hårddisken i din dator om det behövs och du behöver inte göra något för att utföra den uppgiften. Du kan emellertid införa vissa rutiner som kan hjälpa Norton 360 Online att utföra en effektivare automatisk optimering.

Följande åtgärder kan hjälpa dig göra automatisk optimering mer effektiv:

Låt datorn vara på ibland även när du inte använder den.

Norton 360 Online genomför diskoptimering när datorn är på men inte används. Om du stänger av datorn så fort du har slutat arbeta kan den automatiska optimeringen inte genomföras. Om du stänger av datorn medan optimering pågår startar optimeringen igen när du sätter på datorn nästa gång.

Schemalägg optimeringen

Hårddiskarna optimeras automatiskt efter behov. Men du kan också schemalägga optimeringen.

Ta bort stora filer som inte längre behövs

Stora filer är oftast mer fragmenterade än små filer. De här fragmenterade filerna påverkar datorns prestanda.

Om schemaläggning av säkerhets- och optimeringssökningar

Optimera dina hårddiskar manuellt

Om att göra optimeringen mer effektiv

Om datoroptimering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958042_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011