Andra produkter

Optimera dina hårddiskar manuellt

Hårddiskarnas effektivitet och tillförlitlighet kan förbättras nämnvärt om du optimerar dem. Norton 360 Online söker automatiskt igenom de permanenta diskarna efter fragmentering och optimerar dem och fragmenteringsnivån överstiger 10 procent. Du kan alltid kontrollera de senaste rapporterna för att se om optimering behövs.

Du kan endast köra diskoptimering om mer än 15 procent av utrymmet på disken är ledigt.

Vissa program, såsom filmredigeringsprogram eller program som kräver mycket diskutrymme, kan arbeta effektivare om din disk är optimerad. Du kan även optimera diskarna manuellt om du inte vill vänta tills Norton 360 Online genomför automatisk optimering.

Diskoptimering körs inte på datorer med en SSD-enhet (Solid State Drive).

Optimera hårddiskarna manuellt

  1. Klicka på Datoroptimering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör diskoptimering.

  2. Klicka på Stäng i fönstret Optimering när aktiviteten har slutförts.

Visa information om skyddsfunktionerna

Om hårddisks- och filfragmentering

Om rensning av onödiga filer på hårddisken

Om datoroptimering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958039_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011