Andra produkter

Om hårddisks- och filfragmentering

På hårddisken finns dina filer och program lagrade, liksom operativsystemet Windows. Med tiden delas informationsbitar från en och samma fil upp och hamnar på olika ställen på hårddisken. Detta kallas fragmentering. Ju mer du använder din dator desto mer fragmenterad kommer din hårddisk att bli.

Det tar längre tid att arbeta med en fragmenterad fil. Detta beror på att hårddiskens läs- och skrivhuvuden måste hålla reda på var alla filfragment finns lagrade när filen öppnas och sparas. Om det lediga utrymmet är fragmenterat tar det dessutom längre tid att spara temporära och nya filer.

Norton 360 Online optimerar dina hårddiskar för att öka datorns effektivitet och hastighet. I optimeringsprocessen flyttas de utspridda filfragmenten så att de som hör ihop hamnar på samma ställe på hårddisken. På så sätt går det mycket snabbare för hårddiskens läs- och skrivhuvuden att komma åt filinformationen. Även det lediga utrymmet samlas på ett ställe, vilket minskar risken för att nya filer ska fragmenteras. Du får också mer utrymme på hårddisken eftersom datastrukturer har möjlighet att växa utan att bli fragmenterade igen.

Optimera dina hårddiskar manuellt

Om att göra optimeringen mer effektiv

Utföra genomsökning för att rensa upp på hårddisken

Om datoroptimering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958030_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011