Andra produkter

Typer av virus

Ett virus är ett litet program som har skapats för att ändra hur din dator arbetar utan din vetskap eller ditt tillstånd.

För att klassas som virus måste ett program göra följande:

  • Köras av sig självt utan att du behöver agera

  • Göra kopior av sig själv som kan spridas till andra datorer

Alla virus är inte avsedda att orsaka skada, men de kan ändå påverka dators prestanda och stabilitet. Norton 360 Online försöker att ta bort alla virus från datorn.

Virus delas in i följande vedertagna kategorier:

Filinfekterare

Dessa virus infekterar programfiler. När infekterade filer körs kan viruset de bär på smitta andra programfiler. Norton 360 Online söker igenom alla program på din dator för att hitta och ta bort filinfekterare.

Startvirus

Dessa virus bifogas till systemområdet på datorn och blir aktiva så snart som du startar datorn. De kan följa med skivor eller andra lagringsenheter som anslutits till datorn. Norton 360 Online söker igenom datorns systemområdet och hittar och tar bort startvirus.

Flerdelade virus

Dessa virus använder tekniken med både start- och filinfekterarvirus. Norton 360 Online söker efter dessa virus och eliminerar dem.

Makrovirus

Dessa virus fäster sig själva vid datafiler som innehåller exekverbara komponenter, såsom kalkylark, presentationer och ordbehandlingsfiler. Dessa virus sprids när ett program kör de exekverbara delarna av en datafil. Norton 360 Online söker igenom filer efter makrovirus och tar bort dem.

Norton 360 Online söker igenom datorn efter både kända och okända virus.

Kända virus upptäcks automatiskt och åtgärdas. Okända virus upptäcks genom analys av varje exekverbar fil efter olika karakteristika som är vanliga för virus. Dessutom uppdateras Norton 360 Online automatiskt via Internet. På så sätt växer listan över virus och skyddet blir mer effektivt.

Typer av risker

Typer av hot

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958021_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011