Andra produkter

Om brandväggsinställningar

Inställningarna i brandväggsskyddet i Norton 360 Online styr datorns Internetbeteende, och skyddar den från oönskad kommunikation och Internetintrång.

Följande flikar finns i fönstret Brandvägg :

Allmänna inställningar

Aktivera de allmänna funktionerna i brandväggen och anpassa de portar som datorn använder för webbtrafik

Med de allmänna inställningarna kan du styra hur brandväggen hanterar ovanliga protokoll och nätverkstrafik till och från datorn. Enligt de allmänna inställningarna, tillåter eller blockerar brandväggen anslutningsförsök till och från datorn samt resursdelning på datorn. Du kan även ställa in så att brandväggen kontrollerar anslutningsförsök till eller från blockerade och inaktiva portar på datorn.

Programregler

Här kan du kontrollera inställningarna för program som har åtkomst till Internet.

Nätverkstrafikregler

Brandväggsreglerna styr hur brandväggen hanterar olika inkommande och utgående nätverksanslutningar

Du kan ändra inställningarna om du vill tillåta eller neka specifika typer av anslutningar till och från din dator.

Intrångs- och Webbläsarskydd

Hindrar intrångsförsök och skyddar webbläsaren från angrepp från skadliga webbplatser.

Funktionen Download Intelligence som finns på denna flik innebär att datorn skyddas mot potentiellt skadliga filer som du laddar ned. Den här funktionen har endast stöd för webbläsarna Internet Explorer och Firefox samt för nedladdningar som skett via http-protokollet.

Avancerade inställningar

Aktivera de avancerade skyddsfunktionerna i brandväggen

Med de avancerade inställningarna kan du aktivera och avaktivera funktionen Automatisk programkontroll. Automatisk programkontroll konfigurerar automatiskt Internetåtkomst för webbaktiverade program som körs för första gången.

Alternativet Automatisk inlärning av IPv6 NAT Traversal-trafik är endast tillgängligt om funktionen automatisk programkontroll är aktiverad. Alternativet Automatisk inlärning av IPv6 NAT Traversal-trafik används för övervakning av nätverkstrafik som använder Teredo för att kommunicera med din dator.

När du avaktiverar Automatisk programkontroll kan du starta Avancerad händelseövervakning. Du kan använda alternativen för Avancerad händelseövervakning till att konfigurera inställningarna för Internetåtkomst för de webbaktiverade program som körs för första gången.

Om allmänna inställningar för brandvägg

Om inställningar för intrångsskydd och webbläsarskydd

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Om Norton 360 Online-inställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6946316_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011