Andra produkter

Om inställningar för virusskydd

Med Norton 360 Online är du alltid skyddad mot kända virus och mot de senaste virusutbrotten. Virusskyddet söker igenom datorn efter virus, spionprogram och andra hot, och tar antingen bort dem eller sätter dem i karantän.

Virusskyddet skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att privata uppgifter sprids eller till att privatlivet kränks. De olika typerna av sökningar, t.ex. datorsökning, e-postsökning och sökning av snabbmeddelanden, upptäcker och förhindrar smitta på datorn.

Virusskyddet hämtar de senaste virusdefinitionerna via definitionsuppdateringar och skyddar datorn mot de senaste säkerhetshoten.

Följande alternativ finns för virusskyddet:

Automatiskt skydd

Inställningarna för automatiskt skydd avgör hur datorn ska sökas igenom och övervakas.

Det skyddar datorn genom att kontinuerligt söka efter virus och andra säkerhetsrisker. De tillgängliga alternativen är:

 • Realtidsskydd

  Med Realtidsskydd förblir datorn skyddad i och med att programmet fortlöpande söker efter virus och andra säkerhetsrisker.

 • Skydd vid uppstart

  Med alternativet Aktivera skydd vid uppstart har du fullt skydd från det att datorn startas. Du får en högre säkerhetsnivå eftersom alla komponenter som behövs för att datorn ska vara skyddad startas på en gång när du startar om datorn.

Sökningar och risker

Med inställningarna för sökningar och risker kan du ange hur Norton 360 Online söker igenom datorn.

Du kan använda följande inställningar för Sökningar och risker:

 • Datorsökning

  Norton 360 Online låter dig köra olika typer av sökningar för att upptäcka och förebygga virussmitta på datorn.

  Du kan anger olika alternativ för Datorsökningar för att anpassa sökningarna som Norton 360 Online ska utföra på datorn. Du kan också välja att söka igenom komprimerade filer och Microsoft Office-dokument.

 • Sök i prestandaprofiler

  Inställningarna för Sök i prestandaprofiler låter dig konfigurera hur Norton 360 Online söker baserad på den digitala signaturen och pålitlighetsnivån för filerna på datorn.

 • Skyddade portar

  Norton 360 Online skyddar e-postprogrammets POP3- och SMTP-portar.

  Med det här alternativet kan du manuellt konfigurera POP3- och SMTP-portarna för skydd av e-post. Om din Internetleverantör har gett dig andra POP3- och SMTP-portar för ditt e-postprogram än de som är standardportar måste du göra en inställning i Norton 360 Online för att de portarna ska vara skyddade.

 • Virussökning av e-post

  Virussökning i e-post skyddar dig mot hot som skickas eller tas emot i e-postbilagor.

  I fönstret E-postsökning kan du ange hur Norton 360 Online ska bete sig när det söker i e-postmeddelanden. Baserat på de alternativ du väljer söker Norton 360 Online automatiskt igenom de e-postmeddelanden som du skickar eller tar emot.

 • Snabbmeddelandesökning

  Med alternativet Snabbmeddelandesökning kan du anpassa sökningen av filer som du får via snabbmeddelandeprogram.

  Du kan välja ett kompatibelt snabbmeddelandeprogram som stöder mottagning av filer. Norton 360 Online söker igenom de filer som du tar emot från valda snabbmeddelandeprogrammen.

 • Undantag/låga risker

  Med alternativ för undantag anger objekt som mappar, filer och skivenheter som du undantar från Norton 360 Online-sökningar. Signaturer och och lågriskobjekt kan undantas från sökningarna.

  Med undantagsalternativen kan du välja vilka riskkategorier du vill att Norton 360 Online ska hitta.

  Om du undantar något från sökningarna minskar skyddsnivån, varför du endast bör göra det om det verkligen behövs.

 • Insight Protection

  I Insight Network-sökningar används molnbaserad teknik, där de senaste virusdefinitionerna hämtas från en server på Internet. Norton 360 Online söker igenom datorn efter de senaste säkerhetshoten. Vid Insight Network-sökningen i Norton 360 Online utnyttjas både virusdefinitionerna som finns på datorn och de som finns i molnet. Med Norton 360 Online får du ett utökat skydd eftersom även de senaste definitionerna från molnet används (utöver definitionerna som finns lokalt på datorn).

Skydd mot spionprogram och Uppdateringar

Skyddet mot spionprogram skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att dina privata uppgifter sprids eller att privatlivet kränks.

Norton 360 Online skyddar datorn mot hot med de senaste definitions- och skyddsuppdateringarna. Du har följande alternativ:

 • Skydd mot spionprogram

  Skyddet mot spionprogram skyddar datorn mot säkerhetsrisker som kan leda till att dina privata uppgifter sprids eller till att privatlivet kränks.

  Du har möjlighet att välja vilka riskkategorier Norton 360 Online ska upptäcka vid manuell sökning, e-postsökning och snabbmeddelandesökning.

 • Uppdateringar

  Norton 360 Online skyddar datorn mot hot med de senaste definitions- och skyddsuppdateringarna. Definitionsuppdateringar innehåller information som gör det möjligt att identifiera och varna för ett specifikt virus eller säkerhetshot

  Du kan använda uppdateringsalternativen för att hämta de senaste virusdefinitionerna via definitionsuppdateringar och skydda datorn mot de senaste säkerhetshoten.

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Om inställningar för automatiskt skydd

Om inställningar för sökning och risker

Om inställningar för spionprogram och uppdateringar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6946313_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011