Andra produkter

Om Norton 360 Online-ikonen

När du installerar Norton 360 Online placeras en programikon till höger i aktivitetsfältet. Ikonen anger aktuell säkerhetsstatus för datorn. När viktiga varningar visas eller när problem åtgärdas i Norton 360 Online visas en animerad ikon.

Norton 360 Online-ikonen kan se ut på följande sätt:

Ikon med bock mot grön bakgrund.

Anger att datorn har fullständigt skydd

Ikon med utropstecken mot orange bakgrund

Anger att det finns vissa problem med datorskyddet som kräver din uppmärksamhet

Ikon med kryss mot röd bakgrund

Anger att det finns vissa problem med datorskyddet som kräver din uppmärksamhet

Ikon i form av en halvmåne

Innebär att det tysta läget är aktiverat

Den här ikonen visar aktuell skyddsstatus

När du högerklickar på den visas en snabbmeny för Norton 360 Online. Välj en post i snabbmenyn för att öppna Norton 360 Online-fönstret, antingen för att åtgärda problem som Norton 360 Online upptäckt eller för att få ytterligare hjälp.

Om huvudfönstret i Norton 360 Online

Följa upp säkerhetsstatusindikatorer

Visa information om skyddsfunktionerna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6943858_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011