Andra produkter

Ta bort säkerhetskopia

Du kan radera filer från säkerhetskopian om du inte längre behöver dem och vill frigöra utrymme på lagringsplatsen. Du kan frigöra utrymme genom att ta bort de oönskade filerna.

När de säkerhetskopierade filerna tas bort visas borttagningsförloppet för filerna i den valda säkerhetskopian.

Säkerhetskopieringsinformationen för de filer som tillhör den säkerhetskopia som du tar bort ändras också. Bland annat försvinner statusikonerna och fliken Säkerhetskopiering visas inte längre i filens egenskaper.

Om det endast finns en säkerhetskopia kan du inte ta bort den.

Välj ett av följande alternativ:

Ta bort säkerhetskopia

Tar bort säkerhetskopian.

Ta bort säkerhetskopia och filer

Tar bort säkerhetskopian och de filer som finns i den.

Ta bort en säkerhetskopiering

Undanta filer och mappar från säkerhetskopiering

Ta bort tidigare säkerhetskopierade filer

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v65073051_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 21/10/2011