Andra produkter

Aktivera eller inaktivera den smarta brandväggen

Den smarta brandväggen övervakar kommunikationen mellan din dator och andra datorer på Internet. Den skyddar också din dator från vanliga säkerhetsproblem.

Om du måste inaktivera brandväggen bör du inaktivera den tillfälligt för att säkerställa att den aktiveras automatiskt igen. För att säkerställa att din dator är skyddad kan du aktivera den smarta brandväggen manuellt innan den tidsperiod du angett har löpt ut.

När den smarta brandväggen är inaktiverad är datorn inte skyddad mot Internethot och säkerhetsrisker.

Så här inaktiverar du den smarta brandväggen

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Brandvägg i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Flytta reglaget På/Av åt höger till läget Av på raden Smart brandvägg på fliken Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Verkställ.

 5. I fönstret Säkerhetsbegäran i listrutan Välj varaktighet anger du hur länge du vill att den smarta brandväggen ska vara avstängd.

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på Stäng.

Så här aktiverar du den smarta brandväggen

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Brandvägg i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Flytta reglaget På/Av åt vänster till läget på raden Smart brandvägg på fliken Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Verkställ.

 5. Klicka på Stäng.

Så här inaktiverar du den smarta brandväggen från Snabbkontroller

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Avmarkera Smart brandvägg i Snabbkontroller i fönstret Inställningar.

Så här aktiverar du den smarta brandväggen från Snabbkontroller

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Markera Smart brandvägg i Snabbkontroller i fönstret Inställningar.

Så här inaktiverar du den smarta brandväggen från meddelandefältet

 1. Gå till meddelandefältet, högerklicka på ikonen för Norton 360 Online och klicka sedan på Inaktivera brandvägg.

 2. I fönstret Säkerhetsbegäran i listrutan Välj varaktighet anger du hur länge du vill att den smarta brandväggen ska vara avstängd.

 3. Klicka på OK.

Så här aktiverar du den smarta brandväggen från meddelandefältet

 • Gå till meddelandefältet, högerklicka på ikonen för Norton 360 Online och klicka sedan på Aktivera brandvägg.

Om den smarta brandväggen

Om brandväggsinställningar

Om brandväggsregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v64908971_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/10/2011