Andra produkter

Sökningar

Fönstret Sökningar visas när två eller fler av följande aktiviteter utförs i Norton 360 Online:

 • LiveUpdate

 • Fullständig systemsökning

 • Datoroptimering

 • Säkerhetskopiering

I kolumnen Objekt visas den aktivitet som utförs i Norton 360 Online. I kolumnen Status visas aktivitetens aktuella status.

Om du märker att en aktivitet tar lång tid kan du öppna dess fönster och kontrollera om det har uppstått något fel som kräver din uppmärksamhet. Om du exempelvis märker att LiveUpdate-aktiviteten tar lång tid öppnar du fönstret Norton LiveUpdate och kontrollerar aktivitetens status.

Du kan använda följande alternativ i fönstret Sökningar :

Kör alla objekt i rad

Norton 360 Online stänger automatiskt alla enskilda aktivitetsfönster när aktiviteterna har slutförts.

Norton 360 Online stänger inte de enskilda aktivitetsfönstren automatiskt om en aktivitet kräver din uppmärksamhet eller om du manuellt avbryter en pågående aktivitet. Du måste i så fall stänga aktivitetsfönstret manuellt.

När objekten har slutförts ska min dator

Välj vilket läge datorn ska försättas i när sökningen har slutförts. Följande alternativ finns:

 • Fortsätta att vara på

  Datorn förblir aktiverad när sökningen har slutförts. Alternativet är markerat som standard.

 • Stängas av

  Datorn stängs av när sökningen har slutförts.

 • Försättas i strömsparläge

  Datorn försätts i strömsparläge när sökningen har slutförts. Det här alternativet visas bara om du har konfigurerat energialternativen på datorn via Kontrollpanelen i Windows.

 • Försättas i viloläge

  Datorn försätts i viloläge när sökningen har slutförts. Det här alternativet visas bara om du har konfigurerat energialternativen på datorn via Kontrollpanelen i Windows.

Information om LiveUpdate

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om datoroptimering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v64144819_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/10/2011