Andra produkter

Om fönstret Säkerhetshistorik - Avancerade detaljer

I fönstret Säkerhetshistorik - Avancerade detaljer finns mer information om de objekt du markerar i listrutan Visa i fönstret Säkerhetshistorik. Från det här fönstret kan du också utföra alla åtgärder som är tillgängliga för det valda objektet.

Följande tabell visar avancerade detaljer om objekten i Säkerhetshistorik i följande kategorier:

Varningssammanfattning

Visar följande information om objektet:

 • Risknivå

  Denna kategori visar risknivån för det valda objektet. De olika risknivåerna är Hög, Medel, Låg och Info.

 • Aktivitet

  I den här kategorin visas den åtgärd som utförts av Norton 360 Online.

 • Datum och klockslag

  Denna kategori visar aktivitetens datum och tid.

 • Status

  Denna kategori visar status för åtgärden som vidtagits för objektet.

 • Rekommenderad åtgärd

  I den här kategorin visas de åtgärder som du kan behöva utföra.

Avancerade detaljer

Visar detaljerad information om objektet

Här ser du information som kategori, risknivå, riskkategori, datum då risken rapporterades, riskstatus, riskbeskrivning och rekommenderade åtgärder för objekten.

Åtgärder

Visar tillgängliga åtgärder för det valda objektet

Alternativen i vyn Åtgärder varierar beroende på vilka alternativ som är tillgängliga i listrutan Visa i fönstret Säkerhetshistorik.

Detta är några av alternativen i Åtgärder :

 • Pålitlighet

  Denna åtgärd tillåter åtkomst till eller från den valda datorn eller alla oklassificerade datorer i det valda nätverket.

  Alternativet finns i vyn Säkerhetshistorik - Brandvägg - Nätverk och anslutningar.

 • Begränsa

  Denna åtgärd blockerar åtkomst till eller från den valda datorn eller alla oklassificerade datorer i det valda nätverket.

  Alternativet finns i vyn Säkerhetshistorik - Brandvägg - Nätverk och anslutningar.

 • Ta bort Pålitlighet

  Tar bort pålitlighetsstatus från den valda datorn eller från alla oklassificerade datorer i det valda nätverket.

  Alternativet finns i vyn Säkerhetshistorik - Brandvägg - Nätverk och anslutningar.

 • Ta bort begränsning

  Denna åtgärd tar bort begränsningsstatus från den valda datorn eller från alla oklassificerade datorer i det valda nätverket.

  Alternativet finns i vyn Säkerhetshistorik - Brandvägg - Nätverk och anslutningar.

 • Visa regel

  Den här åtgärden visar den brandväggsregel som används för att kontrollera försök till Internetåtkomst för det program som är valt i fönstret Programkontroll i Norton 360 Online.

  Alternativet är tillgängligt i vyn Säkerhetshistorik - Brandvägg - Aktiviteter.

 • Tillåt

  Denna åtgärd ger det valda programmet tillgång till Internet.

  Alternativet är tillgängligt i vyn Säkerhetshistorik - Intrångsskydd.

 • Meddela mig inte

  Om du markerar denna åtgärd skickar Norton 360 Online inte längre några meddelanden när vald angreppssignatur blockeras.

  Alternativet är tillgängligt i vyn Säkerhetshistorik - Intrångsskydd.

 • Meddela mig

  Denna åtgärd tillåter att Norton 360 Online meddelar dig när det i framtiden blockerar vald angreppssignatur.

  Alternativet är tillgängligt i vyn Säkerhetshistorik - Intrångsskydd.

Riskhantering

Visar länkar till information om det valda objektet.

Du får åtkomst till inställningspanelen för en del av säkerhetshistorikobjekten i Norton 360 Online-fönstret.

Om Säkerhetshistorik

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6398632_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011