Andra produkter

Om inloggningar

Med funktionen Inloggningar på huvudsidan till Norton Password Manager kan du spara och hantera alla inloggningar som du använda vid onlinetransaktioner. Inloggningsinformation innefattar känsliga data som inloggningsuppgifter till e-post och internetbank.

Med Norton Password Manager kan du spara inloggningar när du fyller i din inloggningsinformation på en webbplats. Du kan använda det här alternativet för att spara inloggningsinformation omedelbart i Norton Password Manager. Du kan även tillåta att Password Manager att automatiskt lagra all inloggningsinformation som du uppger på webbplatserna.

När Password Manager har sparat en inloggning fylls inloggningsuppgifterna i automatiskt nästa gång du besöker webbplatsen. För detta alternativ måste du ha valt Autofyll under Säkerhet i fönstret Inloggningar. Om du har sparat flera inloggningar för samma webbplats låter Password Manager dig välja en specifik inloggning för webbplatsen. I det här fallet är det inloggningen som sparades senast som används vid autofyllning. Om du vill logga in med en annan inloggning, välj önskad inloggning från informationsfältet.

Du kan använda följande alternativ i fönstret Inloggningar :

Titel

Anger namnet på den inloggning som du har sparat.

Inloggnings-URL

Anger URL:en till den sparade inloggningen.

Ändrad den

Anger det datum och den tidpunkt när du senast gjorde ändringar i den här inloggningen.

Norton Password Manager uppdaterar datum och tid även när du ändrar dina inloggningar från Norton-verktygsfältet.

Datumet visas i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ och klockslaget i formatet TT:MM. Om du gör till exempel ändringar klockan tre på eftermiddagen den åttonde juni 2009 visas detta som 08/07/2009 15:00.

Användarnamn

Anger användarnamnet på den inloggning som du har sparat.

Lösenord

Anger lösenordet till den inloggning som du sparat. Du kan ta reda på hur säkert eller starkt lösenordet är i realtid. Lösenordets styrka visas som något av följande:

  • Rött

    Indikerar ett svagt lösenord som är enkelt att gissa eller knäcka.

  • Orange

    Indikerar att lösenordet inte uppfyller minimikraven och är svagt.

  • Grönt

    Indikerar ett säkert och starkt lösenord.

Taggar

Anger den kategori som du har angett när du skapade inloggningarna.

Kräver valvlösenord

Du måste ange ditt valvlösenord innan du använder en inloggning på en webbplats. Du bör välja detta alternativ för att göra dina inloggningar säkrare.

Automatisk ifyllning

Din inloggningsinformation fylls i automatiskt när du besöker webbplatsen.

Skicka automatiskt

Du loggas in på webbplatsen automatiskt.

Du kan använda den pilikon som är tillgänglig vid varje inloggingsrad för att snabbt logga in på webbplatsen. Om du har sparat flera inloggningar för samma webbplats låter Password Manager dig välja en specifik inloggning för webbplatsen. Du kan även välja inloggning som ska användas för en webbplats från alternativet VALVET ÄR ÖPPET i Norton-verktygsfältet.

Om valvet är stängt när du surfar till en webbplats som kräver dina inloggningsuppgifter öppnar Norton Password Manager automatiskt informationsfältet. I informationsfältet kan du ange ditt valvlösenord och sedan välja den inloggning som ska användas på webbplatsen.

Informationsfältet visas enbart om du klickar på ett fält på en webbplats som kräver dina inloggningsuppgifter.

Du kan använda sorteringsalternativet för att arrangera inloggningarna baserat på namn, ändringsdatum och användningsdatum. Du kan även söka efter en inloggning som finns sparad i valvet.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v63577321_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 02/08/2018