Andra produkter

Auto-Protect

Auto-Protect läses in i minnet när Windows startas och skyddar datorn kontinuerligt medan du arbetar.

Analysen använder de hotsignaturer som Norton 360 Online tar emot vid uppdatering av virusdefinitionerna samt andra säkerhetsuppdateringar för att bestämma säkerhetsstatus för en körbar fil.

När Auto-Protect upptäcker ett virus försöker funktionen som standard reparera den smittade filen, och maskar tas bort automatiskt. Om Auto-Protect inte kan reparera en smittad fil förhindrar Auto-Protect att du får tillgång till filen. För att hantera en smittad fil som inte kan repareras med Auto-Protect bör du genomsöka hela datorn efter virus och sedan alla smittade filer som hittats.

När du har hanterat en smittad fil måste du virussöka hela datorn.

Auto-Protect bör alltid vara aktiverat eftersom det kan hindra virus från att smitta datorn. Auto-Protect arbetar i bakgrunden och utan att störa ditt arbete.

Auto-Protect utför följande uppgifter automatiskt:

 • Upptäcker och skyddar datorn mot alla typer av virus

  Upptäcker och skyddar datorn mot makrovirus, startsektorsvirus och minnesresidenta virus.

 • Upptäcker och skyddar dig mot alla slags trojaner, maskar och andra skadliga koder.

 • Skyddar datorn från virus som överförs via Internet

  Kontrollerar alla filer som du laddar ner från Internet, inklusive Java-appletar och ActiveX-kontroller.

 • Skyddar systemet fortlöpande

  Söker efter virus varje gång du använder program, sätter i en diskett eller annat flyttbart medium och ändrar eller öppnar dokument.

 • Övervakar datorn för att upptäcka ovanliga symptom som kan tyda på ett aktivt virus

Auto-Protect innehåller följande alternativ:

Cachelagring

Förbättrar datorns prestanda. Om du aktiverar det här alternativet sparar Norton 360 Online en lista över filer som öppnas ofta. Norton 360 Online söker inte igenom dessa filer även om du startar om datorn.

Sökning flyttbar enhet

Söker efter startvirus när du använder flyttbara media. När sökningen av startvirus på det flyttbara mediet har utförts, söks det inte igenom igen förrän det sätts in igen eller formateras. Om du fortfarande misstänker att de flyttbara medierna är smittade med ett startvirus bör du se till att Auto-Protect är aktiverat och göra en ny genomsökning av dem. Mata sedan in det flyttbara mediet och öppna det från Den här datorn så att Auto-Protect söker igenom det en gång till. Du kan också söka igenom det manuellt för att bekräfta att det inte är smittat.

Starta om datorn om det inte går att köra Auto-Protect. När Auto-Protect upptäcker och tar bort ett hot, som till exempel ett startsektorsvirus, får du ett meddelande om att du bör starta om datorn. Du måste starta om datorn för att helt och hållet bli av med viruset. Du kan inte köra Auto-Protect förrän du har startat om datorn.

Granska meddelanden från Auto-Protect

Om inställningar för automatiskt skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6356962_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/10/2011