Andra produkter

Sökningar

Med jämna mellanrum laddar Norton 360 Online automatiskt ned nya definitioner som skyddar datorn mot alla typer av virus och okända hot. Du har själv möjlighet att konfigurera sökningen på din dator. Du kan också skapa anpassade sökningar för särskilda segment på din dator som du vill söka igenom ofta. Du kan dessutom schemalägga dina anpassade sökningar eller fullständiga systemsökningar så att de körs automatiskt.

Följande standardsökningar finns i fönstret Sökningar :

Fullständig systemsökning

Kontrollerar alla startblock, filer och pågående processer som användare har tillgång till.

Snabbsökning

De områden som oftast attackeras av virus och säkerhetsrisker genomsöks.

Genomsökning av enhet

Söker i flyttbara enheter eller andra enheter på datorn.

Du kan lägga till flera enheter i sökningen.

Genomsökning av mapp

Genomsöker specifik mapp eller specifika mappar på datorn.

Du kan lägga till fler mappar i sökningen. Alla filer och undermappar som finns i mappen läggs till i sökningen.

Genomsökning av fil

Genomsöker specifik fil eller specifika filer på datorn.

Du kan markera flera filer som ska tas med i sökningen genom att hålla ned Ctrl.

Skapa sökning

Här kan du skapa egna genomsökningar utifrån dina specifika behov.

Stäng

Stänger fönstret Sökningar.

När du skapar egna sökningar kan du även schemalägga dem så att de körs automatiskt. Du kan schemalägga sökningar så att de körs automatiskt på angivna tider eller med angivna jämna mellanrum. När du skapar en egen sökning läggs den till i listan med sökningar.

Du kan göra följande med alla sökningar i det här fönstret:

Sökningen genomförs enligt schema.

Om du har schemalagt en sökning måste du markera det här alternativet för att sökningen ska genomföras på angiven tid.

Namn

Visar namnen på sökningarna som finns.

Kör

Här kan du sätta igång sökningen manuellt.

Om en annan schemalagd sökning redan håller på visas den i bakgrunden. Du kan välja ett lämpligt alternativ och vidta lämplig åtgärd.

Senast körd

Här visas när sökningen senast genomfördes.

Klicka på tiden om du vill se resultaten från sökningen i fönstret Säkerhetshistorik.

Status

Här kan du se sökningens aktuella status.

Status för genomsökningarna av enheter, mappar och filer visas dock inte.

Redigera genomsökning

Härifrån kan du redigera en sökning

Du kan lägga till eller ta bort filer eller mappar i sökningen och byta namn på sökningen. Du kan även schemalägga sökningar så att de körs automatiskt på angivna tider eller med angivna jämna mellanrum.

Ta bort

Här kan du ta bort en anpassad sökning om den inte längre behövs.

Du kan endast ta bort de sökningar som du skapat själv. Standardsökningarna kan inte tas bort.

Om anpassade sökningar

Skapa en anpassad sökning

Om schemaläggning av sökningar

Schemalägga en fullständig systemsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6349225_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/10/2011