Programborttagning

Du kan vid behov ta bort program från brandväggsinställningarna.

Brandväggsinställningarna för programmen överförs inte från tidigare versioner av Norton 360 Online. Om du tog bort program från den tidigare versionen och inte vill ha dem i den nuvarande versionen, måste du ta bort dem igen.

Så här tar du bort ett program från brandväggsinställningarna

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Markera programmet du vill ta bort i kolumnen Program på fliken Programregler.

  4. Klicka på Ta bort.

  5. Klicka på Ja i dialogrutan Bekräftelse.

    Bekräftelserutan visas endast när Automatisk programkontroll är inaktiverat.

  6. Klicka på Verkställ.

Om Programregler

Anpassa ett program

Lägga till ett program i brandväggsinställningarna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v6340801_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 22/04/2011