Andra produkter

Angiven nätverksprincip

Om du ställer in nätverksprincipen på Ingen trafik i fönstret Angivna nätverksinställningar så ansluter inte Norton 360 Online till Internet.

Fönstret Angiven nätverksprincip visas när du utför någon av följande uppgifter:

  • Kör LiveUpdate när alternativet Princip i fönstret Angivna nätverksinställningar är inställt på Ingen trafik.

Klicka på Ja i fönstret Angiven nätverksprincip för att slutföra uppgiften. När du klickar på Ja åsidosätter Norton 360 Online nätverksprincipen och ansluter till Internet för att slutföra uppgiften.

Om du vill ge Norton 360 Online permanent åtkomst till nätverket ställer du in alternativet PrincipObegränsad i fönstret Angivna nätverksinställningar. Du kommer åt fönstret Angivna nätverksinställningar genom att gå till huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan klicka på Inställningar > Mitt nätverk > Läge för bredbandsmätare > Konfigurera.

Inaktivera och aktivera Läge för bredbandsmätare

Definiera Internetanvändningen för Norton 360 Online

Om Läge för bredbandsmätare

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v62911018_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011