Andra produkter

Säkerhetsbegäran

SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) ger realtidsskydd mot hot och söker proaktivt upp okända säkerhetsrisker på datorn. SONAR identifierar framväxande hot baserat på programbeteenden. SONAR identifierar hot snabbare än traditionella signaturbaserade tekniker och skyddar datorn mot skadlig kod som inte än ingår i virusdefinitionerna från LiveUpdate.

SONAR blockerar och tar bort högriskhot automatiskt. Du får ett meddelande om Norton 360 Online upptäcker och tar bort högriskhot.

Du bör aktivera SONAR-skyddet för att försäkra dig om att datorn är skyddad. Du kan dock inaktivera SONAR-skyddet tillfälligt och ange hur länge det ska vara inaktiverat. När inaktiveringsperioden är över startas funktionen om automatiskt. Symantec rekommenderar att du alltid har SONAR-skyddet aktiverat.

Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

Om SONAR-skydd

Om att hålla datorn säker

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v62460689_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/10/2011