Andra produkter

Återställa ett objekt från Karantän

Vissa program behöver andra program som är klassade som säkerhetsrisker för att fungera. Programmet kan sluta fungera om en viss säkerhetsfil avlägsnas. Alla de borttagna säkerhetsriskerna kopieras automatiskt i Säkerhetshistorikens karantän. På detta sätt återställer Norton 360 Online en risk för att återfå funktionen i ett program som kräver ett riskprogram för att köras.

Ett spridprogram eller gratisprogram som du hämtar från Internet kan använda reklamprogram för att hålla priset nere. I så fall kan du låta säkerhetsriskprogrammet ligga kvar på datorn, eller återställa det om skyddet mot spionprogram har tagit bort det.

En del objekt i karantän desinficeras efter en ny virussökning i Norton 360 Online. Du kan även återställa sådana objekt.

Om du återställer ett objekt till en annan plats än originalplatsen kanske programmet inte fungerar som det ska. Det rekommenderas därför att du installerar om programmet.

Återställning av ett objekt från Karantän

  1. Välj objektet du vill återställa i fönstret Säkerhetshistorik, i vyn Karantän.

  2. Klicka på Återställ och alternativ i fältet Information.

  3. Klicka på Återställ och undanta den här filen i fönstret Upptäckta hot.

    Det valda objektet flyttas från karantänen till ursprungsplatsen. Det åtgärdas inte och det kommer att undantas från framtida sökningar.

  4. Klicka på Ja i fönstret Karantän och återställning.

    Om det inte rör sig om virus kan du använda alternativet i det här fönstret för att undanta säkerhetsrisken från framtida sökningar. Säkerhetsrisker som du undantar i framtida sökningar upptäcks inte i Norton 360 Online.

  5. Välj den mapp eller enhet där du vill filen ska återställas i fönstret Bläddra efter mapp, och klicka sedan på OK.

  6. Klicka på Stäng.

Om Säkerhetshistorik

Hantera objekt i Karantän

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6200368_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011