Hantera objekt i Karantän

Säkerhetshistorikens karantän är en säker plats på din dator där objekt kan isoleras tills du har bestämt vad du ska göra med dem. Objekt i karantän isoleras från resten av datorn, så att de inte kan spridas eller smitta datorn igen. I en del fall kan du ha ett objekt du tror är infekterat men som är inte identifierat som en risk av sökningen i Norton 360 Online. Sådana objekt kan du sätta i karantän manuellt.

Du kan inte öppna objekt i karantän och sprida virus av misstag, men du kan undersöka dem och eventuellt skicka dem till Symantec. undersöka dem och eventuellt skicka dem till Symantec.

Följande grupper av objekt finns i Säkerhetshistorikens karantän:

Säkerhetsrisker

Omfattar objekt såsom spion- och reklamprogram som vanligtvis utgör en låg risk och som kan behövas för att ett annat program ska fungera.

Du kan återställa dessa objekt om det behövs.

Säkerhetshot

Inkluderar virus och andra högriskobjekt.

När ett objekt väl har satts i karantän har du flera alternativ. Alla åtgärder som du vidtar för objekt i karantän måste utföras i vyn Karantän i Säkerhetshistoriken.

Så här utför du en åtgärd på ett objekt i karantän

 1. Markera det objekt på vilket du vill utföra åtgärden i Säkerhetshistorik i vyn Karantän.

 2. Klicka på Återställ och alternativ i fältet Information.

  Via länken Mer information för du mer information om objektet innan du väljer viken åtgärd du ska vidta. När du klickar på länken öppnas fönstret File Insight som innehåller mer information om risken.

 3. Välj åtgärd i fönstret Upptäckta hot. Några alternativ:

  Återställning

  Objektet flyttas tillbaka till ursprungsplatsen på datorn

  Det här alternativet är endast tillgängligt för upptäckta virus.

  Återställ och undanta den här filen

  Det valda objektet flyttas från karantänen till ursprungsplatsen. Det åtgärdas inte och det kommer att undantas från framtida sökningar

  Det här alternativet är tillgängligt för både upptäckta virus och andra hot.

  Ta bort från historik

  Det valda objektet tas bort från loggen i Säkerhetshistorik

  Skicka till Symantec

  Det markerade objektet skickas till Symantec för utvärdering av säkerhetsrisken

  I en del fall är det inte säkert att Norton 360 Online identifierar ett objekt som ett säkerhetshot, men du kanske ändå misstänker att objektet är smittat. I sådana fall kan du använda det här alternativet för att skicka objektet till Symantec för ytterligare analys.

  Du kommer även till det här fönstret via länken Alternativ i fönstret File Insight för några av riskerna.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Om Säkerhetshistorik

Lägga till ett objekt i karantän

Återställa ett objekt från Karantän

Skicka in objekt manuellt till Symantec

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6200305_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011