Andra produkter

Hur risker upptäcks

Norton 360 Online övervakar kontinuerligt din dator och skyddar den mot virus, spionprogram, reklamprogram och andra säkerhetsrisker med hjälp av följande funktioner:

Auto-Protect

Med Auto-Protect-alternativen kan du anpassa skyddet av datorn. Auto-Protect-funktionen gör följande:

  • Övervakar datorn och uppmärksammar alla ovanliga symptom som kan tyda på att aktiv säkerhetsrisk föreligger.

  • Laddas i minnet när Windows startas och ger datorn kontinuerligt skydd medan du arbetar.

  • Söker efter virus, spionprogram och andra säkerhetsrisker varje gång du kör program på datorn. Funktionen söker även efter risker när du sätter in flyttbara medier, ansluter till Internet eller använder dokumentfiler som du mottagit eller skapat.

Fullständig systemsökning

Alla startblock, filer och program söks för att skydda din dator mot virus och spionprogram. Dessutom körs andra aktiviteter som LiveUpdate, diskrensning, diskoptimering och säkerhetskopiering så att prestanda och den höga säkerhetsnivån ska bibehållas.

Snabbsökning

Säkerhetsrisker kan påverka de flesta områden på datorn när de körs. Vid snabbsökning genomförs en sökning av dessa påverkade områden. Kör snabbsökning om du inte har tid för en fullständig genomsökning av systemet men misstänker att det finns en säkerhetsrisk på datorn.

Virussökning av e-post

Skyddar inkommande och utgående e-postmeddelanden och förhindrar att din dator och andras datorer smittas.

Snabbmeddelandesökning

Söker efter och upptäcker virus, spionprogram och andra risker i filer som bifogas snabbmeddelanden.

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om fullständigt skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6014378_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/04/2011