Andra produkter

Smygtitt

Med Norton Anti-Theft kan du fjärrstyra kameran i enheten och ta bilder. När du låser en enhet aktiverar Norton Anti-Theft enhetens kamera automatiskt. Sedan tas var tionde minut en bild av den som nu har enheten. På den här sidan kan du administrera de här bilderna.

Upp till tio bilder visas åt gången på webbplatsen för Norton Anti-Theft. När nya bilder tas raderas de äldsta. Om du inte vill att viktiga bilder ska raderas kan du spara dem på din hårddisk.

Det går endast att ta bilder med en enhet som har webbkamera.

På den här sidan finns följande alternativ:

Ta en bild

Om du vill ta en fjärrbild.

Du kan även använda det här alternativet om du vill testa kameran i enheten.

Spara (ikon)

Här kan du ladda ned och spara en bild på den lokala hårddisken.

Ta bort (ikon)

Här kan du ta bort en bild.

Hantera de tagna bilderna

Om hantering av enheter

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v59379101_NAT_Retail_1_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/04/2013