Andra produkter

Hitta enhet

Om din enhet tappas bort eller blir stulen används Norton Anti-Theft-agenten för spåra upp den via Norton Anti-Theft-webbplatsen. När du låser enheten görs en sökning efter den var femte minut, och du får information om var den befinner sig på via Norton Anti-Theft. På den här sidan kan du visa information om var enheten finns. Norton Anti-Theft visar var enheten finns på en karta. Det går även att se var enheten är på kartan med satellitvy. .

På den här sidan finns följande alternativ:

Redigera enhet (ikon)

Här kan du redigera namnet på enheten.

Du kan när som helst ändra visningsnamnet på en enhet. Visningsnamnet gör att du kan skilja på enheterna på Norton Anti-Theft-webbplatsen.

Namnet måste vara mellan 4 och 40 tecken långt och får inte innehålla något av följande tecken: ^[<>~^*&!@#?%$\\/()'.,{}|]*$

Ta bort enhet (ikon)

Om du vill ta bort enheten från Norton Anti-Theft.

Om du tar bort en enhet från Norton Anti-Theft-webbplatsen innebär det inte att Norton Anti-Theft-agenten avinstalleras från enheten. Om du vill ta bort Norton Anti-Theft-agenten från enheten måste du avinstallera den manuellt. Din produktnyckel inaktiveras dock inte. Om du tar bort en enhet från Norton Anti-Theft tas den enhetens namn bort från Norton Anti-Theft-webbplatsen. Allt som rör enheten, som uppgifter om var den varit och tagna bilder, tas bort permanent och kan inte återställas.

Lås enhet

Med detta alternativ kan du låsa eller inaktivera enheten. När du låser enheten får den status som borttappad i Norton Anti-Theft.

Alternativet Inaktivera enhet är endast tillgängligt för datorer som har Intel Anti-Theft-kretsuppsättningen.

När du låser en enhet får du en uppmaning i Norton Anti-Theft om att skapa en upplåsningskod. Du kan ange upplåsningskoden på enheten för att låsa upp den, eller logga in på Norton Anti-Theft-webbplatsen och låsa upp den därifrån. Om du låser upp enheten från Norton Anti-Theft-webbplatsen behövs ingen upplåsningskod. Du kan också skapa ett personligt meddelande i Norton Anti-Theft som visas på enhetens skärm. Du kan till exempel skriva ett varningsmeddelande som talar om att enheten är stulen.

Upplåsningskoden är skiftlägeskänslig och ska vara alfanumerisk. Den måste vara mellan 4 och 20 tecken lång.

Datorn stängs av när du inaktiverar den. Du måste ange användarlösenordet som du skapade när du aktiverade Intel Anti-Theft-funktionen när du vill låsa upp datorn.

Jag har hittat den

Om du vill rapportera att enheten återfunnits.

När du rapporterar en enhet som återfunnen låses den upp automatiskt i Norton Anti-Theft.

Var är den?

Visar en ungefärlig adress och ungefärligt geografiskt läge där du kan hitta enheten.

Norton Anti-Theft visar de senaste tio platserna för din enhet på en karta.

När?

Visar hur lång tid som förflutit sedan det geografiska läget för din enhet senast rapporterades.

Klicka här

Här uppdaterar du din adress.

Om adressen som Norton Anti-Theft visar är felaktig kan du välja alternativet Klicka här för att uppdatera din adress.

Om Norton Anti-Theft

Se var en enhet befinner sig

Uppdatera platsen för en enhet från Norton Anti-Theft-webbplatsen

Om hantering av enheter

Byta namn på en enhet

Ändra lokaliseringsintervallet för en enhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v59379040_NAT_Retail_1_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/04/2013