Effektiva virusdefinitioner

Norton 360 Online innehåller alternativet Effektiva virusdefinitioner där du kan välja mellan en kärnuppsättning virusdefinitioner och en fullständig uppsättning virusdefinitioner för LiveUpdate-sessioner.

När alternativet Effektiva virusdefinitioner är markerat så aktiverar Norton 360 Online kärnuppsättningen med virusdefinitioner som innehåller de viktigaste virusdefinitionerna för att bemöta de senaste säkerhetshoten enligt Symantec. När Effektiva virusdefinitioner är aktiverat så minimeras tiden för nedladdning, installation och systemstart. Det innebär att datorn fungerar snabbare om du använder kärnuppsättningen.

När alternativet Effektiva virusdefinitioner är avmarkerat så aktiverar Norton 360 Online den fullständiga uppsättningen med virusdefinitioner som innehåller alla virusdefinitioner för alla hot som Symantec känner till. Alternativet Effektiva virusdefinitioner är aktiverat som standard.

Om effektiva virusdefinitioner

Så här aktiverar och inaktiverar du alternativet Effektiva virusdefinitioner

Information om LiveUpdate

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v56918258_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 23/03/2011