Välja sökobjekt

När du konfigurerar en anpassad sökning måste du välja vilka objekt du vill inkludera i sökningen. Du kan inkludera enskilda filer, mappar eller enheter. Du kan även lägga till fler enheter, mappar och filer i sökningen. Det går också att utesluta objekt från sökningen.

Om du väljer en enhet läggs alla objekt i enheten, inklusive filer och mappar, till automatiskt i sökningen. Om du markerar en mapp söks alla filer i den mappen igenom.

Välja sökobjekt

 1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

 2. Klicka på Anpassad sökning under Datorsökning i fönstret Sökningar.

 3. Klicka på .

 4. Gör något av följande i fönstret Sökningar :

  • Du kan lägga till objekt för en ny sökning genom att klicka på Skapa sökning.

   Du måste ange ett namn på sökningen i rutan Sökningens namn.

  • Du kan lägga till objekt i en befintlig sökning genom att klicka på redigeringsikonen för den sökning du vill ändra i kolumnen Redigera sökning.

 5. Gör något av följande i fliken Sökobjekt i fönstret som visas på skärmen:

  • Om vill lägga till enheter klickar du på Lägg till enheter i dialogrutan Sök igenom enheter, markerar de enheter du vill söka igenom och klickar sedan på Lägg till.

  • Om vill lägga till mappar klickar du på Lägg till mappar i dialogrutan Sök igenom mappar, markerar de enheter du vill söka igenom och klickar sedan på Lägg till.

  • Om vill lägga till filer klickar du på Lägg till filer i dialogrutan Sök igenom filer, markerar de filer du vill söka igenom och klickar sedan på Lägg till.

  Om du vill ta bort ett objekt från listan markerar du det och klickar på Ta bort.

 6. Klicka på OK.

Skapa en anpassad sökning

Om anpassade sökningar

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v55933860_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011