Andra produkter

Resultatsammanfattning - sökning pågår

Norton 360 Online kör en sökning för närvarande.

Du kan visa följande statusinformation när en sökning pågår:

Totalt antal genomsökta objekt

Visar hur många filer, MBR (huvudstartblock) eller block som har genomsökts.

Du kan klicka på rullgardinspilen för att visa följande uppgifter:

 • De områden i datorn som Norton 360 Online genomsökt, och antalet filer som genomsökts inom dessa områden

 • Antalet filer på datorn med statusen Norton Trusted.

 • Det antal filer som undantas från genomsökningen. Dessa filer har redan sökts igenom och är oförändrade sedan den senaste genomsökningen.

Totalt antal upptäckta säkerhetsrisker

Visar hur många virus, spionprogram och andra risker som har identifierats.

Du kan klicka på listrutans pil för att se antalet risker som upptäckts under varje risktyp.

Antal åtgärdade säkerhetsrisker

Visar hur många objekt som reparerades, om så har skett.

Du kan klicka på listrutans pil för att se antalet risker som åtgärdats under varje risktyp.

Totalt antal säkerhetsrisker som måste åtgärdas

Visar hur många risker som inte klarats upp.

Klicka på länken för att visa mer information om dessa objekt i fönstret Upptäckta hot.

Du kan använda följande alternativ:

Paus

Stoppar sökningen tillfälligt.

Om du vill fortsätta sökningen klickar du på Fortsätt.

Stoppas

Avslutar sökningen.

Bekräfta genom att klicka på Ja.

Du kan konfigurera ytterligare alternativ medan sökningen pågår. Följande alternativ finns:

När sökningen har slutförts ska datorn

 • Förbli påslagen

  Datorn förblir aktiverad när sökningen har slutförts. Alternativet är markerat som standard.

 • Stängas av

  Datorn stängs av när sökningen har slutförts.

 • Försättas i strömsparläge

  Datorn försätts i strömsparläge när sökningen har slutförts. Det här alternativet visas bara om du har konfigurerat energialternativen på datorn via Kontrollpanelen i Windows.

 • Försättas i viloläge

  Datorn försätts i viloläge när sökningen har slutförts. Det här alternativet visas bara om du har konfigurerat energialternativen på datorn via Kontrollpanelen i Windows.

Om fönstret Resultatsammanfattning

Om fönstret Upptäckta hot

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v55828322_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/04/2011