Andra produkter

Schemaläggning i Norton 360 Online

De flesta aktiviteter i Norton 360 Online körs automatiskt i bakgrunden när datorn är på och varken mus- eller tangentbordsaktivitet upptäcks. Om du vill styra vissa åtgärder kan du använda det här schemaläggningsverktyget.

Schemaläggningen av Datorsäkerhet, Datoroptimering och Säkerhetskopieringen kan definieras på flera sätt. När du väljer hur ofta aktiviteten ska köras (automatiskt, varje vecka, månad eller manuellt) visas fler alternativ. Om du exempelvis väljer veckoschema måste du även välja dag och starttid.

Följande inställningar för kan göras:

Automatiskt (rekommenderas)

Uppgifterna körs automatiskt när varken mus- eller tangentbordsaktiviteter upptäcks.

När en uppgift körs visas ett litet meddelande längst ner till höger på Windows skrivbord.

Varje vecka

Uppgifterna körs veckovis den dag och tidpunkt du valt.

Varje månad

Uppgifterna körs varje månad den dag och tidpunkt i månaden du valt.

Manuellt schema

Uppgifter körs bara om du startar dem. De kan köras som en del i en större grupp sökningar, exempelvis när du kör en fullständig systemsökning.

Datorns prestanda maximeras om du schemalägger så att viktiga åtgärder utförs när datorn är inaktiv. När du schemalägger genomsökningar som ska göras varje vecka eller månad och markerar Kör endast när datorn inte används genomsöks datorn endast när den inte används. Symantec rekommenderar att du markerar Kör endast när datorn inte används för att på sätt öka datorns prestanda.

Du kommer även till fönstret Hantera säkerhetskopiering genom att klicka på Klicka här för att schemalägga säkerhetskopiering. Konfigurera alternativen för schemaläggning på fliken När.

Om schemaläggning av säkerhets- och optimeringssökningar

Om schemaläggning av automatiska uppgifter

Aktivera och avaktivera automatiska uppgifter

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5581675_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/07/2011