Andra produkter

Redigera sökning - sökobjekt

I fönstret Redigera sökning - sökobjekt kan du lägga till filer och mappar i den aktuella sökningen. Alternativen i det här fönstret låter dig specificera ett lämpligt namn för sökningen och välja sökobjekt.

Följande alternativ finns:

Sökningens namn

Ange ett namn för den anpassade sökningen.

Namnet måste vara unikt och får inte innehålla specialtecken som ^\.|?*:<>/\;.

Du kan inte redigera namnet på en standardsökning.

Lägg till enheter

Här lägger du till enheter i den aktuella sökningen.

Om du markerar en enhet söks alla mappar och filer på den enheten igenom. Du kan välja flera enheter i dialogrutan Sök igenom enheter.

Lägg till mappar

Här lägger du till enskilda mappar i den aktuella sökningen.

Om du markerar en mapp söks alla filer i den mappen igenom. Du kan välja flera mappar i dialogrutan Sök igenom enheter.

Lägg till filer

Här lägger du till enskilda filer i den aktuella sökningen.

Du kan markera flera filer för sökningen om du håller ned Ctrl.

Ta bort

Här tar du bort ett sökobjekt från listan Sökobjekt.

Avbryt

Stänger fönstret utan att spara inställningarna.

OK

Sparar sökinställningarna och stänger fönstret.

När du redigerar en standardsökning kan du inte lägga till objekt i sökningen. Du kan däremot lägga till objekt i de anpassade sökningar som du har skapat.

Om anpassade sökningar

Skapa en anpassad sökning

Redigera en anpassad sökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v55648267_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 02/11/2011