Andra produkter

Aktivera och inaktivera Varningar vid låg stabilitet

Om du aktiverar alternativet Varningar vid låg stabilitet uppmanas du av Download Insight att välja en lämplig åtgärd när du försöker ladda ned en instabil fil.

Om du ställer in alternativet Download Insight - fullständig rapportAldrig gör Download Insight något av följande:

  • Uppmanar dig inte att välja en lämplig åtgärd för alla filtyper du laddar ned, om alternativet Varning vid låg stabilitet är inaktiverat. Fönstret Download Insight kommer då inte att visas när du öppnar en nedladdad fil.

  • Uppmanar dig att välja en lämplig åtgärd när du försöker ladda ned en instabil fil, om alternativet Varning vid låg stabilitet är aktiverat. Norton 360 Online identifierar osäkra filer som säkerhetshot och tar bort dem.

Som standard är alternativet Varning vid låg stabilitet inaktiverat.

Aktivera och inaktivera Varningar vid låg stabilitet

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Gör något av följande på raden Varning vid låg stabilitet under Download Intelligence på fliken Intrångsskydd och webbläsarskydd :

    • Om du vill aktivera Varning vid låg stabilitet flyttar du reglaget På/Av åt vänster till läget .

    • Om du vill inaktivera Varning vid låg stabilitet flyttar du reglaget På/Av åt höger till läget Av.

  3. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54710131_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011