Andra produkter

Spara inloggningar

Inloggningar sparas när du skriver in dem första gången. Du kan spara flera inloggningar för samma webbsida. Du kan också spara samma inloggning för olika webbsidor.

När du anger dina inloggningsuppgifter på en webbplats visar Identity Safe dialogrutan Vill du spara inloggningsuppgifterna för den här webbsidan? i Norton-verktygsfältet. Du kan ange ett namn för inloggningen och välja en mapp där den sparas. Mapparna du skapar visas i listrutan Mapp i dialogrutan Spara inloggningsuppgifterna.

När Identity Safe-profilen har sparat en inloggning så fylls inloggningsuppgifterna i automatiskt nästa gång du besöker webbsidan.

Du måste vara inloggad i Identity Safe för lösenorden ska sparas och fyllas i automatiskt. Om lösenordsfältet eller användarnamnet är tomt frågar inte Identity Safe om du vill spara inloggningen.

Du kan se och fylla i inloggningsuppgifter som du har sparat i Identity Safe även efter det att produkten har slutat gälla. Du kan se inloggningarna via menyn Identity Safe i Norton-verktygsfältet.

Du kan se dina sparade inloggningar även efter det att prenumerationen för Norton 360 Online har slutat gälla, men du kan inte skapa några nya inloggningar.

Att spara en inloggning

 1. Gå till webbsidan vars inloggningsuppgifter du vill spara.

 2. Ange inloggningsuppgifterna och klicka sedan på alternativet eller länken som loggar in dig.

 3. I Norton-verktygsfältet på raden Vill du spara inloggningsuppgifterna för den här webbsidan? gör du något av följande:

  • Om du vill spara inloggningen klickar du på Spara. I dialogrutan Spara inloggningsuppgifterna för följande webbsida ska du ange ett namn för inloggningsuppgifterna i rutan Namn, välja var du vill spara dem i listrutan Mapp och sedan klicka på Spara.

  • Om du inte vill spara inloggningen den här gången klickar du på Spara inte.

  • Om du aldrig vill spara inloggningen klickar du på Aldrig.

Spara ytterligare inloggningar till en webbsida

 1. Gå till webbsidan för vilken du vill spara ytterligare en inloggning.

  Dina inloggningreferenser visas automatiskt på webbsidan.

 2. Ta bort de inloggningsuppgifter som visas på webbsidan.

 3. Skriv in de nya inloggningsuppgifterna och klicka sedan på knappen eller länken för att logga in.

 4. I Norton-verktygsfältet på raden Vill du spara inloggningsuppgifterna för den här webbsidan? klickar du på Spara.

 5. I dialogrutan Spara inloggningsuppgifterna för följande webbsida ska du ange ett namn för inloggningsuppgifterna i rutan Namn, och välja var du vill spara dem i listrutan Mapp.

 6. Klicka på Spara.

Redigera inloggningar

Uppdatera lösenordet för inloggning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5466268_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/08/2011