Andra produkter

Om Säkerhetshistorik

I fönstret Säkerhetshistorik kan du göra följande:

 • Visa en sammanfattning över varnings- och händelsemeddelanden.

 • Visa resultaten av sökningar som körs på datorn.

 • Visa objekten du skickat till webbplatsen Symantec Security Response.

 • Hantera objekt i Karantän.

 • Övervaka de säkerhetsuppgifter som produkten utför i bakgrunden.

Med Säkerhetshistorik kan du övervaka säkerhetsuppgifter som produkten utför i bakgrunden. Dessutom kan varningar som du får granskas när som helst i säkerhetshistoriken. Om du inte kan läsa igenom en varning när du får den kan du alltid granska den senare i Säkerhetshistorik.

Varningarna, sökresultaten och andra säkerhetsobjekt som är relaterade till olika produktfunktioner visas under respektive kategori i fönstret Säkerhetshistorik. De säkerhetsobjekt som är relaterade till funktionen Karantän visas t.ex. under kategorin Karantän i fönstret Säkerhetshistorik. Dessutom finns information om varje objekt i panelen Information i fönstret Säkerhetshistorik.

Säkerhetshistorik sorterar in alla kategorier i följande grupper, baserat på deras funktioner:

 • All aktivitet

 • Skydd och prestanda

 • Överföringar och felmeddelanden

 • Datoroptimering

 • Information

Som standard är följande informationskategorier tillgängliga i fönstret Säkerhetshistorik:

 • Senaste historik

 • Fullständig historik

 • Sökresultat

 • Åtgärdade säkerhetsrisker

 • Ej åtgärdade säkerhetsrisker

 • Karantän

 • SONAR-aktivitet

 • Brandvägg - Nätverk och anslutningar

 • Brandvägg - Aktiviteter

 • Intrångsskydd

 • Download Insight

 • Skydd mot skräppost

 • Identitet

 • Manipuleringsskydd för Norton-produkter

 • Prestandavarning

 • Angiven nätverksinställning

 • Säkerhetskopiering

 • Webbplatser som rapporterats till Symantec

 • Norton-felrapport

 • E-postfel

 • Norton Community Watch

 • Registerrensning

 • Filrensning

 • Diskoptimering

 • Tyst läge

 • LiveUpdate

Du kan visa säkerhetsobjekt utifrån den händelsekategori du väljer och den söksträng du anger. Norton 360 Online begränsar antalet sökresultat som visas på varje sida i fönstret Säkerhetshistorik. Därför delas returnerade resultat för sökkriterier upp i Säkerhetshistorik och visas på olika sidor. Du kan använda sidbläddringsfunktionen längst ned i fönstret för att navigera sekventiellt genom sidorna. Om du vill visa en viss sida kan du använda alternativet Gå till sidan för att komma till den sidan. Det största antalet objekt som visas på en sida är 100.

Baserat på säkerhetsstatusen för ett objekt i en informationskategori kan du vidta en lämplig åtgärd för att avvärja en risk eller ett hot. De åtgärder du kan utföra inkluderar följande:

 • Återställa och utesluta ett objekt i karantän.

 • Ta bort ett objekt från säkerhetshistoriken.

 • Skicka ett objekt till Symantec för ytterligare analys.

 • Lita på eller begränsa enheter i ett visst nätverk.

 • Ta bort enheternas pålitlighetsstatus eller begränsade status i ett visst nätverk.

 • Tillåt att ett visst program får åtkomst till Internet.

 • Konfigurera Norton 360 Online så att du meddelas när en viss attacksignatur blockeras.

Du kan även spara historiken över säkerhetshändelser i Norton 360 Online. Du kan visa information om säkerhetshändelser när du vill. Om du vill analysera säkerhetshändelser under en viss dag kan du spara loggarna över säkerhetshistorik från den dagen. Du kan importera loggfilerna och analysera informationen vid ett senare tillfälle.

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Sökning i Säkerhetshistorik

Exportera och importera information i säkerhetshistoriken

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5458686_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011