Andra produkter

Läge för bredbandsmätare

Alternativet Läge för bredbandsmätare låter dig specificera principer som begränsar Internetanvändningen för Norton 360 Online. Du kan definiera hur mycket nätverksbandbredd Norton 360 Online får använda.

Om du tycker att Norton 360 Online tar upp för mycket bandbredd kan du aktivera Läge för bredbandsmätare och ställa in principen på Endast kritiska uppdateringar eller Ingen trafik. Norton 360 Online ansluter till Internet enligt den princip som du anger. Symantec avråder från att välja principen Ingen trafik eftersom produkten då går miste om kritiska virusdefinitioner och uppdateringar.

Om du inte vill begränsa Norton 360 Onlines Internetanvändning kan du inaktivera Läge för bredbandsmätare.

Läge för bredbandsmätare är aktiverat och inställt på principen Obegränsad som standard.

Om Läge för bredbandsmätare

Inaktivera och aktivera Läge för bredbandsmätare

Definiera Internetanvändningen för Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54476847_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 04/11/2011