Andra produkter

Ny sökning - sökalternativ

I fönstret Ny sökning - sökalternativ kan du anpassa inställningarna för varje sökning du skapar och schemalägger. I det här fönstret kan du specificera olika typer av sökningar för att upptäcka virus och förhindra att datorn smittas. Sökningstyperna är Sök igenom komprimerade filer, Genomsökning av nätverksenheter och Sök igenom spårningscookie-filer.

Följande alternativ finns:

Sök igenom komprimerade filer

Söker igenom och reparerar filer inuti komprimerade filer.

Som standard är alternativet Sök igenom komprimerade filer aktiverat. När den här funktionen är aktiverad söker Norton 360 Online efter virus och andra säkerhetsrisker i komprimerade filer. Vid den här sökningen packas filen upp och söks igenom efter hot.

Norton 360 Online söker inte igenom eller reparerar komprimerade filer som är lösenordsskyddade.

Det andra alternativet i det här fältet är endast konfigurerbart om du aktiverar alternativet Sök igenom komprimerade filer. Dessa inställningar innefattar följande:

 • Begränsa dataextrahering

  Norton 360 Online extraherar och söker igenom maximalt 2 GB i en komprimerad fil. På så sätt förhindrar funktionen Begränsa dataextrahering att sökningen fastnar vid en komprimerad fil som innehåller stora mängder data. Det innebär att genomsökningen av datorn går snabbare.

  Alternativet Begränsa dataextrahering är aktiverat som standard.

  När Begränsa dataextrahering är aktiverat söker Norton 360 Online inte igenom vissa vanliga typer av filer som inte kan innehålla andra filer på hårddisken. De vanliga format för icke-behållarfiler som hoppas över är: dll, gif, png, jpg, asf, avi, bmp, htm, ini, css, cur, fon, ico, inf, sys, ttf och wav.

  Om en behållarfil visas i ett format för icke-behållarfiler betraktas den som en icke-behållarfil, och filen undantas från sökningen. Men Norton 360 Online söker igenom alla filer som du får via e-post även om alternativet Begränsa dataextrahering har aktiverats.

  När du inaktiverar alternativet Begränsa dataextrahering genomsöker Norton 360 Online alla typer av filer oavsett filnamnstillägg.

 • Ta bort smittade mappar

  När det här alternativet är inställt på Automatisk tas smittade komprimerade mappar bort från datorn automatiskt. Norton 360 Online tar bort den komprimerade mappen med innehåll och allt, även om bara en av filerna i den är smittad.

  Om du ställer in alternativet på Ställ en fråga får du emellertid en varning när Norton 360 Online upptäcker en smittad komprimerad mapp.

Genomsökning av nätverksenheter

Söker igenom de nätverksenheter som är anslutna till din dator. Alternativet Genomsökning av nätverksenheter visas endast vid fullständig systemsökning.

Som standard är alternativet Genomsökning av nätverksenheter aktiverat. Om du stänger av det här alternativet så genomsöker Norton 360 Online inte nätverksenheter.

Låga risker

Här kan du hantera lågriskobjekt som hittas i datorn.

Norton 360 Online tar bort objekt med medelhög och hög risk automatiskt.

Du kan ange hur du vill att Norton 360 Online ska reagera på lågriskobjekt.

Du har följande alternativ:

 • Ta bort

  Tar bort lågriskobjekt som identifieras automatiskt.

 • Ignorera

  Ignorerar upptäckta lågriskobjekt automatiskt.

 • Fråga först

  Du bestämmer åtgärd när en risk upptäcks. Du väljer vad som ska göras i varje fas av riskåtgärdsprocessen.

Sök igenom spårningscookie-filer

Söker efter små filer som program kan placera på din dator för att spåra dina datoraktiviteter.

Spårningscookies kan vidarebefordra denna information till tredje part. Du kan ange hur du vill att Norton 360 Online ska reagera på spårningscookie-filer.

Du har följande alternativ:

 • Ta bort

  Tar bort spårningscookies automatiskt.

  Norton 360 Online sätter inte spårningscookies i karantän. Om du väljer att ta bort spårningscookies, kan du inte återställa dem från karantän.

 • Ignorera

  Ignorerar automatiskt spårningscookies som upptäcks.

 • Fråga först

  Ger dig största möjliga kontroll, genom att meddela dig när spårningscookies upptäcks.

Du kan välja att ta bort eller ignorera spårningscookies. Alternativet Sök igenom spårningscookie-filer visas endast vid fullständiga systemsökningar och snabbsökningar.

Antal trådar vid manuell sökning

Här kan du välja antalet trådar som Norton 360 Online använder vid manuell sökning.

Trådar är underuppsättningar i en process som delar processresurserna men körs oberoende av varandra. Trådar hjälper till vid parallellkörning av program så att programmet kan köras snabbare i en miljö med flera processorer.

Norton 360 Online stöder flertrådig sökning av datorn. Det antal trådar du valde i listrutan används vid sökningen. Om du till exempel väljer 8 i listrutan så används åtta trådar i Norton 360 Online för att utföra den manuella sökningen. Om du väljer Auto så beror antalet trådar som används på hur många fysiska processorkärnor du har. Norton 360 Online använder dubbla det antal fysiska processorkärnor du har. Om du exempelvis har en dual-core-processor och väljer Auto så används två trådar i sökningen. På så sätt körs trådarna simultant med varje processor under sökningen. Som standard är Auto aktiverat.

Norton 360 Online stöder inte flertrådig sökning för Snabbsökning.

Sök i prestandaprofiler

Här konfigurerar du hur sökningen ska göras i Norton 360 Online baserat på den digitala signaturen och filernas pålitlighetsnivå. Du kan konfigurera Norton 360 Online att utelämna filer med kända digitala signaturer eller pålitlighetsnivåer i sökningen. På detta sätt gör man sökningen lättare, snabbare och mer effektiv.

Du kan konfigurera följande inställningar för sökprofiler:

 • Fullständig sökning - Norton 360 Online utför en fullständig sökning av hela datorn.

  I den fullständiga sökningen söks alla filer på datorn igenom, oavsett pålitlighetsnivåer eller digitala signaturer.

 • Standardpålitlighet - Norton 360 Online utesluter filer med statusen Norton Trusted.

  Norton 360 Online söker endast igenom filer som har en annan pålitlighetsnivå än Norton Trusted.

 • Hög pålitlighet - Norton 360 Online utesluter filer med kända digitala signaturer eller höga pålitlighetsnivåer. Norton 360 Online söker inte igenom filer som har pålitlighetsnivån Norton Trusted eller Pålitliga. Även filer med pålitlighetsnivån Bra undantas från sökningen. Filer med pålitlighetsnivåerna Dålig pålitlighetsnivå, Ej testad pålitlighetsnivå, Ej pålitlig och filer utan en klass 3-signatur genomsöks.

Norton 360 Online söker igenom datorn enligt specifikationen för konfigurationen i Sökprofiler.

Du kan välja att spara eller annullera sökinställningarna via alternativen längst ned i fönstret. Följande alternativ finns:

Avbryt

Stänger fönstret utan att spara inställningarna.

OK

Sparar sökinställningarna och stänger fönstret.

Om anpassade sökningar

Skapa en anpassad sökning

Redigera en anpassad sökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54476843_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 02/11/2011