Andra produkter

Ny sökning - sökningsschema

I fönstret Ny sökning - sökningsschema kan du schemalägga sökningen. Norton 360 Online kör sökningen automatiskt under en viss tidsperiod som du väljer. Du kan ge sökningen ett lämpligt namn genom alternativet Sökningens namn.

Du kan använda alternativen i När vill du köra sökningen? för att schemalägga sökningen. Följande alternativ finns:

Schemalägg inte den här sökningen

Schemalägger inte den här sökningen.

Välj det här alternativet om du inte vill att Norton 360 Online automatiskt ska köra din anpassade sökning.

Kör vid särskilda tidsintervall

Sökningen körs vid särskilda tidsintervall.

I rutan Kör var anger du ett nummer och väljer ett tidsintervall i listrutan. Följande alternativ finns:

  • :e timme

  • :e dag

Dagligen

Sökningen körs varje dag på utsatt tid.

Välj en lämplig starttid för sökningen i Starttid.

Varje vecka

Sökningen körs en gång i veckan på utsatt tid.

Välj en lämplig starttid och veckodag för sökningen i Starttid.

Varje månad

Sökningen körs en gång i månaden på utsatt tid.

Välj en lämplig starttid för sökningen i Starttid. Under Välj datum: väljer du ett datum för sökningen genom att klicka i almanackan. Du kan välja flera datum och schemalägga sökningen så att den körs flera dagar.

Du kan konfigurera ytterligare alternativ för schemaläggning i delen Kör sökningen. Dessutom kan du välja vad du vill att Norton 360 Online ska göra efter att den schemalagda sökningen har slutförts. Följande alternativ finns:

Endast när datorn är inaktiv

Sökningen körs endast när datorn är inaktiv.

Om datorn är aktiv vid tiden för den schemalagda sökningen kör Norton 360 Online inte sökningen på utsatt tid. Istället identifierar programmet en tidpunkt efter den schemalagda tiden när datorn är inaktiv och kör sökningen då.

Endast när datorn går på nätström

Sökningen körs endast när datorn är ansluten till en extern strömkälla.

Om det här alternativet markeras kör Norton 360 Online inte sökningen om datorn drivs med batteri vid tiden för den schemalagda sökningen.

Förhindra att datorn försätts i vänteläge

Förhindrar att datorn försätts i vänte- eller viloläge när sökningen har slutförts.

Efter slutförd sökning

Indikerar systemets status när den schemalagda sökningen har slutförts.

Välj vilket läge datorn ska försättas i när sökningen har slutförts. Följande alternativ finns:

  • Fortsätta att vara på

  • Stängas av

  • Försättas i viloläge

  • Försättas i strömsparläge

Om du t.ex. har schemalagt sökningen att köras sent på kvällen kan du konfigurera Norton 360 Online att stänga av datorn när sökningen har slutförts.

Du kan välja att spara eller annullera sökinställningarna via alternativen längst ned i fönstret. Följande alternativ finns:

Avbryt

Stänger fönstret utan att spara inställningarna.

OK

Sparar sökinställningarna och stänger fönstret.

Om anpassade sökningar

Skapa en anpassad sökning

Redigera en anpassad sökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54476840_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011