Andra produkter

Skyddade portar

I fönstret Skyddade portar finns en lista med alla e-postportar som Norton 360 Online skyddar.

Du kan verifiera om de portnummer som ditt e-postprogram använder är standardportnumren för SMTP och POP3. Om ditt e-postprogram inte använder standardportnumren måste du lägga till portarna i Skyddade portar.

Följande information visas i fönstret Skyddade portar :

Protokoll

Visar e-postprogrammets kommunikationsprotokoll.

  • POP3

    Indikerar att e-postporten är det inkommande POP3-protokollet.

  • SMTP

    Indikerar att e-postporten är det utgående SMTP-protokollet.

Port

Visar e-postportens nummer.

Du kan lägga till och ta bort portar med alternativen i Skyddade portar. Följande alternativ finns:

Lägg till

Du kan lägga till en e-postport i Skyddade portar.

Portnumret måste vara mellan 1 och 65535. Det går inte att lägga till en port som redan skyddas av Norton 360 Online.

Ta bort

Du kan ta bort en e-postport från Skyddade portar.

Du kan inte ta bort standardportarna SMTP-port 25 och POP3-port 110. Norton 360 Online skyddar dessa standardportar automatiskt.

Du kan endast lägga till portnummer som inte har tilldelats andra protokoll av IANA (Internet Assigned Numbers Authority). De standardportar som IANA har tilldelat andra protokoll är blockerade. Mer information finns på IANA:s webbplats.

Om konfiguration av POP3- och SMTP-portar

Lägga till POP3- och SMTP-portarna i Skyddade portar

Ta bort en e-postport från Skyddade portar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54476831_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/10/2011