Andra produkter

Om konfiguration av POP3- och SMTP-portar

Norton 360 Online konfigurerar ditt e-postprogram automatiskt så att du har skydd mot virus och andra säkerhetshot. Norton 360 Online stöder alla e-postkonton som använder icke-SSL-baserade kommunikationsprotokoll för POP3 och SMTP. Norton 360 Online söker också igenom alla inkommande och utgående e-postmeddelanden.

Norton 360 Online låter dig konfigurera POP3- och SMTP-portarna för skydd av e-post. Vanligtvis får du e-postprogrammets portnummer från din Internetleverantör. Om SMTP- och POP3-portnumren för ditt e-postprogram skiljer sig från standardportnumren måste du konfigurera Norton 360 Online.

Symantec rekommenderar att du kontrollerar POP3- och SMTP-portnumren för ditt e-postprogram för att försäkra dig om att dina e-postmeddelanden är skyddade. Om de inte är dina standardportar bör du lägga till dem i fönstret Skyddade portar. Du kan konfigurera alternativet Skyddade portar genom att gå till huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan klicka på Inställningar > AntiSpam > Filtrera > Skyddade portar > Konfigurera.

Om du inte vill att Norton 360 Online ska skydda en port kan du ta bort den porten i fönstret Skyddade portar.

Du kan inte ta bort standardportarna SMTP-port 25 och POP3-port 110. Norton 360 Online skyddar dessa standardportar automatiskt.

Lägga till POP3- och SMTP-portarna i Skyddade portar

Ta bort en e-postport från Skyddade portar

Om inställningar för virusskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54476802_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011